Miedzno, widok wsi od południa (z drogi do Nowego Jaszcza)

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Miedzno, centrum wsi – widok od południa, w głębi po prawej – kapliczka pod starą lipą

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Miedzno nr 16, dom drewniany

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Miedzno nr 25, współczesny przykład ”twórczości"

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Miedzno nr 30 (35), dom drewniany z wnęką podcieniową

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Miedzno nr 46 lub 56, chałupa drewniana – obok okazała lipa

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK

Osie, droga w kierunku Skórcza, wybudowania pod Starogard, Oski Piec

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Przysiółek Oski Piec, charakterystyczny krajobraz rolniczy w kierunku wschodnim

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Przysiółek Oski Piec, widok od południowego zachodu

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Oski Piec nr 1, dom murowany – widok od pn. – wsch.

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Oski Piec nr 9, dom murowany

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK