Miedzno, widok wsi od południa (z drogi do Nowego Jaszcza)

Miedzno, widok wsi od południa (z drogi do Nowego Jaszcza) 1996
1996 rok

Miedzno, widok wsi od południa (z drogi do Nowego Jaszcza) 2010
2010 rok

Miedzno, centrum wsi – widok od południa, w głębi po prawej – kapliczka pod starą lipą

Miedzno, centrum wsi – widok od południa, w głębi po prawej – kapliczka pod starą lipą
1996 rok

Miedzno, centrum wsi – widok od południa, w głębi po prawej – kapliczka pod starą lipą 2010 rok
2010 rok

Miedzno nr 16, dom drewniany

Miedzno nr 16, dom drewniany
1996 rok

Miedzno nr 16, dom drewniany 2010  rok
2010 rok

Miedzno nr 25, współczesny przykład ”twórczości"

Miedzno nr 25, rok 1996
1996 rok

Miedzno nr 25, rok 2010
2010 rok

Miedzno nr 30 (35), dom drewniany z wnęką podcieniową

Miedzno nr 30 (35), dom drewniany z wnęką podcieniową, 1996 r
1996 rok

Miedzno nr 30 (35), dom drewniany z wnęką podcieniową, 2010 rok
2010 rok

Miedzno nr 46 lub 56, chałupa drewniana – obok okazała lipa

Miedzno nr 46 lub 56, chałupa drewniana – obok okazała lipa, 1996 r
1996 rok

Osie, droga w kierunku Skórcza, wybudowania pod Starogard, Oski Piec

Osie, droga w kierunku Skórcza, wybudowania pod Starogard, Oski Piec, 1996r
1996 rok

Osie, droga w kierunku Skórcza, wybudowania pod Starogard, Oski Piec, 2010 r
2010 rok

Przysiółek Oski Piec, charakterystyczny krajobraz rolniczy w kierunku wschodnim

Przysiółek Oski Piec, charakterystyczny krajobraz rolniczy w kierunku wschodnim
1996 rok

Przysiółek Oski Piec, charakterystyczny krajobraz rolniczy w kierunku wschodnim, 2010 rok
2010 rok

Przysiółek Oski Piec, widok od południowego zachodu

Przysiółek Oski Piec, widok od południowego zachodu w 1996 roku
1996 rok

Przysiółek Oski Piec, widok od południowego zachodu w 2010 roku
2010 rok

Oski Piec nr 1, dom murowany – widok od pn. – wsch.

Oski Piec nr 1, dom murowany, 1996
1996 rok

Oski Piec nr 1, dom murowany, 2010 rok
2010 rok

Oski Piec nr 9, dom murowany

Oski Piec nr 9, dom murowany, 1996 rok
1996 rok

Oski Piec nr 9, dom murowany w 2010 roku
2010 rok