Radańska, widok wsi, droga z Osia do Starej Rzeki w kierunku pn. – zach.

Radańska, widok wsi, droga z Osia do Starej Rzeki w kierunku pn. – zach.
1996 rok

Radańska, widok wsi, droga z Osia do Starej Rzeki w kierunku pn. – zach.
2010 rok

Radańska, widok wsi z drogi od strony zachodniej

Radańska, widok wsi z drogi od strony zachodniej
1996 rok

Radańska, widok wsi z drogi od strony zachodniej
2010 rok

Radańska nr 14, chata drewniana

Radańska nr 14, chata drewniana 1996 rok
1996 rok

Radańska nr 14, chata drewniana 2010 rok
2010 rok

Radańska nr 14, ganek chaty

Radańska nr 14, ganek chaty
1996 rok

Radańska nr 14, ganek chaty 2010 rok
2010 rok

Radańska, rzędowa zabudowa wsi, widok od południa

Radańska, rzędowa zabudowa wsi, widok od południa
1996 rok

Radańska, rzędowa zabudowa wsi, widok od południa
2010 rok

Radańska, figura Matki Boskiej, upamiętniająca mieszkańców wsi (1945)

Radańska, figura Matki Boskiej, upamiętniająca mieszkańców wsi (1945)
1996 rok

Radańska, figura Matki Boskiej, upamiętniająca mieszkańców wsi (1945) zdjęcie z 2010
2010 rok

Radańska nr 25, dom drewniany z gankiem

Radańska nr 25, dom drewniany z gankiem, 1996 rok
1996 rok

Radańska nr 25, dom drewniany z gankiem, 2010 rok
2010 rok

Radańska nr 30, dom murowany i pomnikowa lipa

Radańska nr 30, dom murowany i pomnikowa lipa. 1996 r
1996 rok

Radańska nr 30, dom murowany i pomnikowa lipa, 2010 rok
2010 rok

Radańska, Leśnictwo Nowa Rzeka Nadleśnictwo Osie – trzy pomnikowe lipy od strony północnej

Radańska, Leśnictwo Nowa Rzeka Nadleśnictwo Osie – trzy pomnikowe lipy od strony północnej
1996 rok

Radańska, Leśnictwo Nowa Rzeka Nadleśnictwo Osie – trzy pomnikowe lipy od strony północnej, zdjęcie z 2010 r
2010 rok