Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego - widok od południowego wschodu

Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego - widok od południowego wschodu, 1996 rok
1996 rok

Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego - widok od południowego wschodu, 1996 rok
2010 rok

Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego – domy mieszkalne, widok od północnego wschodu

Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego – domy mieszkalne, widok od północnego wschodu, 1996 rok
1996 rok

Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego – domy mieszkalne, widok od północnego wschodu, 2010 rok
2010 rok

Tleń, kawiarnia "Tucholanka”

Tleń, kawiarnia Tucholanka, 1996 rok
1996 rok

Tleń, kawiarnia Tucholanka, 2010 rok
2010 rok

Tleń nr 1, dom drewniany - dawny pensjonat ”Borowianka”

Tleń nr 1, dom drewniany - dawny pensjonat Borowianka, 1996 rok
1996 rok

Tleń nr 1, dom drewniany - dawny pensjonat Borowianka, 2010 rok
2010 rok

Tleń, ul. Topolowa 1

Tleń, ul. Topolowa 1, 1996 rok
1996 rok

Tleń, ul. Topolowa 1, 2010 rok
2010 rok

Tleń, ul. Bydgoska 7

Tleń, ul. Bydgoska 7, 1996 rok
1996 rok

Tleń, ul. Bydgoska 7, 2010 rok
2010 rok

Tleń, ul. Bydgoska 12, willa drewniana – widok od pd.– wsch.

Tleń, ul. Bydgoska 12, willa drewniana – widok od pd.– wsch. 1996 rok
1996 rok

Tleń, ul. Bydgoska 12, willa drewniana – widok od pd.– wsch. 2010 rok
2010 rok

Tleń, ul. Bydgoska 12, willa drewniana - widok od pd.- zach.

Tleń, ul. Bydgoska 12, willa drewniana - widok od pd.- zach. 1996 r
1996 rok

Tleń, ul. Bydgoska 12, willa drewniana - widok od pd.- zach. 2010 r
2010 rok

Tleń (Piekło) nr 53, dom drewniany

Tleń (Piekło) nr 53, dom drewniany, 1996 rok
1996 rok

Tleń (Piekło) nr 53, dom drewniany, 2010 rok
2010 rok

Czarna Woda, dom drewniany w dawnym leśnictwie

Czarna Woda, dom drewniany w dawnym leśnictwie, 1996 rok
1996 rok

Czarna Woda, dom drewniany w dawnym leśnictwie, 2010 rok
2010 rok

Tleń, zabudowania gospodarcze przy drodze do Łążka

Tleń, zabudowania gospodarcze przy drodze do Łążka, 1996 rok
1996 rok

Tleń, zabudowania gospodarcze przy drodze do Łążka, 2010 rok
2010 rok