Wałkowiska, dom Jana Górskiego

Wałkowiska, dom Jana Górskiego, 1996
1996 rok

Wałkowiska, dom Jana Górskiego, 2010
2010 rok

Żur, kanał rzeki Wdy – zamek wodny

Żur, kanał rzeki Wdy – zamek wodny, 1996 r
1996 rok

Żur, kanał rzeki Wdy – zamek wodny, 2010 r
2010 rok