Zdroje, dawny budynek mieszkalny (obecnie sklep) w centrum wsi – na pierwszym planie widoczny okazały kasztanowiec

Zdroje, dawny budynek mieszkalny (obecnie sklep) w centrum wsi – na pierwszym planie widoczny okazały kasztanowiec 2010 r
1996 rok

Zdroje, dawny budynek mieszkalny (obecnie sklep) w centrum wsi – na pierwszym planie widoczny okazały kasztanowiec 1996 r
2010 rok

Zdroje, dawny budynek mieszkalny, obecnie sklep

Zdroje, dawny budynek mieszkalny, obecnie sklep 1996
1996 rok

Zdroje, dawny budynek mieszkalny, obecnie sklep 2010 rok
2010 rok

Zdroje, kostnica, w tle dom parafialny i plebania

Zdroje, kostnica, w tle dom parafialny i plebania 1996
1996 rok

Zdroje, kostnica, w tle dom parafialny i plebania 2010 rok
2010 rok

Zdroje, plebania

Zdroje, plebania 1996 r
1996 rok

Zdroje, plebania 2010 r
2010 rok