Kapliczki i krzyże przydrożne WPK i okolicy

Kapliczki przydrożne Wdeckiego Parku Krajobrozwego

Opisy i zdjęcia wykonała Anna Fryszka (2012) podczas stażu w ramach projektu "Rozwiń skrzydła" PUP w Świeciu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Po zakończeniu stażu Pani Anna kontynuuje swoje badania nad kapliczkami i krzyżami przydrożnymi już jako pracownik Wdeckiego Parku Krajobrazowego na stanowisku strażnik.

Wieś Zdroje

Cecha Informacja
Gmina Cekcyn
Nr wg spisu 40
Współrzędne N 53°35.713' E 018°19.991' Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, ogrodzenie sztachetowe. Jezus na krzyżu jest odlewem żelaznym.

Osada Leosia

Cecha Informacja
Gmina Drzycim
Nr wg spisu 15
Współrzędne N 53°29.384' E 018°22.898'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana, obok kamień z wizerunkiem Jana Pawła II. Napis na kamieniu: „ Ja tam u Was byłem… Pilnujcie mi tych szlaków… Jan Paweł II. Na pamiątkę pobytu Ks. K. Wojtyła”. Upamiętnia ona pobyt Ks. K. Wojtyły z młodzieżą pod koniec 1956r. na spływie kajakowym. Na początku 2006r. Teresa i Zbigniew Kosz z Gródka ufundowali kamień z mosiężnym medalionem papieża i napisem, z racji przypadającej w 2006r. 50 rocznicy pobytu Karola Wojtyły. Miejsce to stało się znane w okolicy, zaczeli nawiedzać je turyści, pielgrzymi. I tak powstała myśl, by zbudować większą kapliczkę M. Bożej, gdyż papież był Jej czcicielem. Jesienią 2009r. rozpoczęto budowę: Eryk Świerczyński ze swoim pomocnikiem Krzysztofem przez 2 tygodnie budowali kapliczkę. Kamienie ofiarował Roman Chudecki z Maria Mielczarek, żwir Popielas Kazimierz, zaś metalowe zwieńczenie wykonał Piotrowski Zbigniew, zainstalował Klebba Henryk. Figurkę ofiarowali parafianie – Matka Boża Ludzimierska, która 26 maja 2012r. zniszczyli 3 młodociani przestępcy z Kraplewic.
   

Wieś Buczek

Cecha Informacja
Gmina Jeżewo
Nr wg spisu 65
Współrzędne N 53°31.944' E 018°25.485'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, obok stoi kapliczka murowana, wykończona kamieniem. Główna figura przedstawia Matkę Bożą Różańcową. Jest to odlew gipsowy. Pomysłodawcą kapliczki był sołtys Janusz Bogun z Radą Sołecką i z proboszczem z Jeżewa. Zbudowana została wspólnymi siłami mieszkańców. Fundatorem są również mieszkańcy wsi Buczek (gł. gospodarze), ponadto dołączył się Urząd Gminy w Jeżewie dając cement i zbrojenia. Proboszcz z Jeżewa przysłał swojego murarza. Matka Boża została zakupiona za pieniądze parafian zebrane podczas mszy w Jeżewie. Data powstania:  maj 2006 rok. Poświęcona podczas mszy, która odbyła się 26 maja 2006 roku przez ks. proboszcza Franciszka Berhent. W 2007 roku ta kapliczka zajęła I miejsce wśród kapliczek na terenie całej Gminy Jeżewo. Kapliczka powstała z tego względu iż była duża odległość do najbliższego kościoła. Mieszkańcy twierdzą, że obiekt stoi w najładniejszym miejscu wsi.

Wieś Brzemiona

Cecha Informacja
Gmina Lniano
Nr wg spisu 23
Współrzędne N 53°34.534' E 018°15.325'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż metalowy, ogrodzenie metalowe. Chrystus jest odlewem żelaznym.

Osie, wybudowanie pod Miedzno

Cecha Informacja
Gmina Osie
Nr wg spisu 1
Współrzędne N 53°35.846' E 018°21.286'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany. Napis wyryty w drewnie „2006”. Ogrodzenie drewniane. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Usytuowany za Osiem w kierunku Miedzna. Fundatorem byli Panowie Paweł i Piotr Recki. Poświęcony przez Ks. Prob. J. Wałdocha w 1982r. W 2006 roku został postawiony nowy krzyż. Obecnym opiekunem jest społeczność Parafii Osie.

Wieś Łąski Piec

Cecha Informacja
Gmina Śliwice
Nr wg spisu 34
Współrzędne N 53°38.894' E 018°12.360'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka słupowa. Ogrodzenie sztachetowe. Główna figura w kapliczce przedstawia postać Jezusa Chrystusa cierniem ukoronowanego. Jest tam dokładnie jego popiersie. Odlew gipsowy.

Wieś Lipinki

Cecha Informacja
Gmina Warlubie
Nr wg spisu 47
Współrzędne N 53°38.054' E 018°29.131'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka skrzynkowa zawieszona na krzyżu. Ogrodzenie metalowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Figura główna w kapliczce przedstawia postać Matki Bożej. Jest to odlew gipsowy.