Osie, wybudowanie pod Miedzno

Gmina Osie
Nr wg spisu 1
Współrzędne N 53°35.846' E 018°21.286'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany. Napis wyryty w drewnie „2006”. Ogrodzenie drewniane. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Usytuowany za Osiem w kierunku Miedzna. Fundatorem byli Panowie Paweł i Piotr Recki. Poświęcony przez Ks. Prob. J. Wałdocha w 1982r. W 2006 roku został postawiony nowy krzyż. Obecnym opiekunem jest społeczność Parafii Osie.
k k k k

Miedzno

Gmina Osie
Nr wg spisu 2
Współrzędne N 53°35.829' E 018°23.766'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły (czworoboczna), otynkowana. Ogrodzenie metalowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Figura Matki Boskiej jest odlewem gipsowym. Obrazek w kapliczce przedstawia Jana Pawła II. Kapliczka znajduje się w miejscowości Miedzno. Fundatorem i wykonawcą obiektu była Pani Kałdowska z ojcem. Mieszkańcy również przyczynili się do budowy kapliczki. Została zburzona przez hitlerowców w 1939r. Znajdowała się początkowo na rozdrożu dróg, gdzie obecnie rośnie ogromna lipa. Ze starej kapliczki uratowano figury Pana Jezusa i św. Wojciecha. Budowę nowego obiektu rozpoczęto w maju 1945r., a zakończono następnego miesiąca. Nowa kapliczka stoi nieopodal tego skrzyżowania dróg. Poświęcił Ks. Prob. Wojnowski.
k k k k

Tleń

Gmina Osie
Nr wg spisu 3
Współrzędne N 53°36.712' E 018°15.476'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka słupowa. Napis na tabliczce: „Matko Świętego Tysiąclecia stajemy jak ojce by służyć Ci znów. My Polska, my naród lud Twój.” Ogrodzenie sztachetowe. Główna figura w kapliczce przedstawia Matkę Bożą. Figura jest odlewem gipsowym. Kapliczka usytuowana jest przy drodze w kierunku Trzebcin. Fundatorem była rodzina Państwa Waśkowskich. Kapliczka postawiona ku Matki Bożej. Poświęcona 15.08.1985r. przez Ks. Prob. J. Wałdocha. Opiekę sprawuje państwo Waśkowscy.
k k k k

Wierzchy

Gmina Osie
Nr wg spisu 4
Współrzędne N 53°36.203' E 018°14.793'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły (czworoboczna), otynkowana. Ogrodzenie metalowe. Główna figura w kapliczce przedstawia Matkę Bożą. Jest ona odlewem gipsowym. Obrazek ukazuje Matkę Boską Częstochowską oraz Jana Pawła II. Kapliczka mieści się w centrum wsi Wierzchy. Fundatorami są mieszkańcy wsi. Zbudowana w 1888r., ale zburzona przez hitlerowców. Odbudowana według dawnego wzoru i poświęcona 1945, 1959. W latach 80 została uszkodzona i odnowiona. Opiekują się mieszkańcy wsi.
k k k k

Wierzchy

Gmina Osie
Nr wg spisu 5
Współrzędne N 53°36.365' E 018°15.074'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż metalowy, ogrodzenie metalowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Krzyż znajduje się przy wjeździe do wioski. Fundatorzy to rodziny Fromholc i Solochewicz. Postawiony i poświęcony przez Ks. Prob. J. Wałdocha w 1984r.
k k k k

Szarłata

Gmina Osie
Nr wg spisu 6
Współrzędne N 53°37.778' E 018°14.303'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka na cokole kamiennym z figurą Jezusa Miłosiernego. Napis na kapliczce: „Jezu ufam Tobie, 2004”. Figura jest odlewem gipsowym. Kapliczka stoi na gruncie Pana Jerzego Krupy. Fundatorem był Pan Tadeusz Krupa. Opiekę nad obiektem sprawuje rodzina Krupów. Została postawiona w 2004r. Kapliczka została cudowanie ocalona podczas tornada 14.07.2012r.
k k k k

Łążek

Gmina Osie
Nr wg spisu 7
Współrzędne N 53°38.558' E 018°13.851'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka słupowa. Główna figura przedstawia św. Barbara z Nikomedii (patronka Dobrej śmierci). Stoi na dawnym cmentarzu cholerycznym. Fundatorem są parafianie z Łąskiego Pieca a opiekunem są mieszkańcy Łążka. Na cmentarzu stała niegdyś figurka z drewna było ona pierwowzorem obecnej. Oryginał zaginął.
k k k k

Łążek

Gmina Osie
Nr wg spisu 8
Współrzędne N 53°38.264' E 018°13.228'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły (czworoboczna), otynkowana. Ogrodzenie sztachetowe. Główna figura przedstawia postać Matki Bożej Niepokalanej. Jest to odlew gipsowy. Kapliczka stoi na wzniesieniu w kierunku Śliwic. Fundatorem był Pan Mielewski. Postawiona w 1945r. Opiekunem są mieszkańcy Osiedla leśnego jak i miejscowości Łążek. Początkowo na miejscu kapliczki stała figura św. Pawła (z drewna, zabytkowa). Proboszcz ze Śliwic zabrał ją do siebie, została odrestaurowana. Obecnie stoi na plebani w Śliwicach. Intencja postawienia obiektu to wotum dziękczynne za ocalenie miejscowości po II wojnie światowej.
k k k k

Stara Rzeka

Gmina Osie
Nr wg spisu 9
Współrzędne N 53°39.202' E 018°19.129'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Figura jest odlewem gipsowym. Ogrodzenie jest sztachetowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Krzyż stoi na początku wsi. Postawiony w latach powojennych. Nowy krzyż stanął i został poświęcony przez Ks. Prob. J. Wałdocha w 1982r.
k k k k

Stara Rzeka

Gmina Osie
Nr wg spisu 10
Współrzędne N 53°39.324' E 018°18.980'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, u boku usytuowany kamień z figurą jelenia (symbol św. Huberta, patrona myśliwych). Kamień jest z drewnianym zadaszaniem. Odlew Chrystusa jest żelazny. Napisy: „Św. Hubertowi za opiekę i łaski doznane w tym terenie wdzięczni myśliwi KŁ. „Żubr” w Warszawie oraz leśnicy Nadleśnictwa Osie 24 wrzesień 2004”. Napis na krzyżu: „W krzyżu zbawienie. Leśnicy Nadleśnictwa Trzebciny, myśliwi KŁ. „Żubr” Warszawa 14.08.2008”.
k k k k

Nowa Rzeka

Gmina Osie
Nr wg spisu 11
Współrzędne N 53°37.216' E 018°18.990'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, ogrodzenie sztachetowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Fundatorem był leśniczy Ferek z leśnictwa Nowa Rzeka. Krzyż został postawiony na pamiątkę - hołd zamordowanym mieszkańcom wsi podczas II wojny światowej. Do dzisiaj stoi w tym samym miejscu, niedaleko wjazdu do leśniczówki Nowa Rzeka.
k k k k

Żur

Gmina Osie
Nr wg spisu 12
Współrzędne N 53°33.794' E 018°20.453'
Pokaż w Google Earth
Opis Figura na cokole cementowym. Figura przedstawia Matkę Boską „Gwiazda Morza”. Obiekt stoi nad zaporą w Żurze zbudowana w 1938r., zburzona 1939r., odrestaurowana w 1989r. Wykonawcą był artysta Pan Zelka, górną część postaci wykonał rzeźbiarz, artysta dr Zbigniew Zabrocki. Fundator: Elektrownia Wodna Żur. Zburzona przez hitlerowców w 1939. Odrestaurowana ofiarnością czcicieli M.B. Staranie o odbudowę figury i wszelkie prace przy pomocy niektórych mieszkańców prowadzone były przez Zakład Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Energetyki w Straszynie. Szczególną troską wyróżnili się: Stanisław Grzela, Leon Pająkowski, Marek Tumielewicz i jego brat. Poświęcona przez Ks. Prob. J. Wałdocha przy licznym udziale wiernych i kapłanów.
k k k k

Żur

Gmina Osie
Nr wg spisu 13
Współrzędne N 53°33.677' E 018°21.790'
Pokaż w Google Earth
Opis Figura na cokole, gipsowym. Główna postać przedstawia Matkę Bożą Różańcową. Obiekt stoi przy szosie do Świecia. Fundatorem jest Elektrownia Żur. Budowę rozpoczęto przed II wojna światową, lecz nie ukończono. W czasie okupacji ustawiono ukradkiem figurę i krzyż, ale ten został zniszczony.
k k k k

Grabowa Buchta

Gmina Osie
Nr wg spisu 14
Współrzędne N 53°32.276' E 018°23.034'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, ogrodzenie sztachetowe. Chrystus jest odlewem żelaznym. Krzyż stoi przy głównej trasie z Osia do Świecia.
k k k k

Brzeziny

Gmina Osie
Nr wg spisu 18
Współrzędne N 53°33.905' E 018°22.827'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka w formie obelisku z krzyżem żelaznym, beton. Ogrodzenie sztachetowe. Figura główna w kapliczce przedstawia postać Jezusa Miłosiernego, odlew gipsowy. Mniejsza figurka przedstawia Matkę Bożą Niepokalaną. Kapliczka stoi na wjeździe do miejscowości. Wykonawcą był Pan Gackowski (mieszkaniec Brzezin). Obiekt powstał w 1948r. Fundatorem, inicjator: Józef Kuzimski, główny filar podarowany przez Zakład Energetyczny. Kapliczka była budowana przez 3 m-ce. Została poświęcona przez tamtejszego proboszcza Józefa Grützmacher. Przez 25 lat opiekował się kapliczką Tomasz Kierzkowski.
k k k k

Jaszcz

Gmina Osie
Nr wg spisu 19
Współrzędne N 53°34.166' E 018°25.313'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły (czworoboczna), otynkowana. Ogrodzenie metalowe. Główna figura przedstawia postać Matki Bożej. Jest ona odlewem gipsowym. Kapliczka stoi na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi. Wykonawcą obiektu był Antoni Kasperski, Marian Dziewaczyński i mieszkańcy wsi. Fundatorem również byli Panowie Antoni Kasperski i Marian Dziewaczyński. Kapliczka powstała na miejscu gdzie stała kapliczka przed II wojną światową, zburzona w czasie działań wojennych. Odbudowana w 1947r.
k k k k

Nowy Jaszcz

Gmina Osie
Nr wg spisu 20
Współrzędne N 53°34.540' E 018°25.712'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka skrzynkowa, zawieszana na krzyżu. Krzyż jest metalowy. Ogrodzenie jest metalowe. Chrystus jest odlewem żelaznym. Główna figura w kapliczce przedstawia postać Matkę Bożą Niepokalaną. Jest to odlew gipsowy. Obecny krzyż stoi na miejscu starego drewnianego krzyża z ofiarności wiernych tam zamieszkujących. Tamtejsi parafianie wznieśli krzyż metalowy, który poświęcił Ks. Prob. J. Wałdoch w 1986r.
k k k k

Miedzno

Gmina Osie
Nr wg spisu 21
Współrzędne N 53°35.836' E 018°23.181'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka w formie obelisku z krzyżem, całość z tego samego materiału, beton. Ogrodzenie sztachetowe. Mniejsza figura przedstawia postać Matki Bożej Niepokalanej. Jest to odlew gipsowy. Kapliczka stoi po prawej stronie przy wjeździe do Miedzna, wśród lip. Fundatorem obiektu byli panowie Feliks Jabłonowski, Tomir Kiełpiński jak i jego wykonawcami. Została pierwotnie zburzona podczas okupacji hitlerowskiej. Prawdopodobnie przed wojną została sprowadzona z Belgii. Kapliczka skompletowana jest ze zburzonej kapliczki przedwojennej i jest dodatkowo wzmocniona. Odbudowę rozpoczęto w 1945r. Aktualnymi opiekunami kapliczką są mieszkańcy miejscowości.
k k k k

Osie, wybudowanie pod Miedzno

Gmina Osie
Nr wg spisu 22
Współrzędne N 53°36.316' E 018°23.250'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły (czworoboczna), otynkowana. Główna figura przedstawia postać św. Wincentego á Paulo. Jest to odlew gipsowy. Napis na tablicy: „Św. Wincenty á Paulo, Patronie dzieł miłosierdzia. Módl się za nami. Anno Domini 2011”. Zniszczona w 1939r., odbudowana i poświęcona 28.05.2011r.
k k k k

Grzybek

Gmina Osie
Nr wg spisu 29
Współrzędne N 53°34.949' E 018°18.370'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka słupowa. Główna figura przedstawia postać Matki Bożej Niepokalanej. Jest to odlew gipsowy.
k k k k

Pruskie

Gmina Osie
Nr wg spisu 30
Współrzędne N 53°36.179' E 018°12.638'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły, otynkowana. Obok Kapliczki znajduje się kamień, obelisk z tablicą: „Pamięć Przodkom, którzy przekazali nam wiarę.” Główna figura w kapliczce przedstawia postać Matki Bożej Niepokalanej. Jest to odlew gipsowy. Obiekt powstał w roku 2010. Opiekunami są mieszkańcy wsi.
k k k k

Pruskie

Gmina Osie
Nr wg spisu 31
Współrzędne N 53°36.215' E 018°12.270'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka skrzynkowa na krzyżu. Ogrodzenie metalowe. Chrystus na krzyżu jest wykonany z żelaza. Główna figura Matki Bożej jest wykonana z odlewu gipsowego. Krzyż stoi przy drodze w kierunku miejscowości Zdroje, wśród dwóch wielkich lip.
k k k k

Łążek

Gmina Osie
Nr wg spisu 32
Współrzędne N 53°38.384' E 018°13.519'
Pokaż w Google Earth
Opis Figura na cokole, gipsowa. Postać ukazuje Jezusa Miłosiernego. Wykonawcą obiektu był Pan Henryk Kukliński. Obiekt powstał w 2000 roku jako wotum dziękczynne. Aktualnym właścicielem są parafianie Łążka. Fundatorem był Pan Tadeusz Rytlewski. Figura powstała na pamiątkę „Roku Świętego”. Obiekt znajduje się na terenie kościoła w Łążku.
k k k k

Łążek

Gmina Osie
Nr wg spisu 33
Współrzędne N 53°38.369' E 018°13.534'
Pokaż w Google Earth
Opis Kamień z tablica dziękczynną. Wykonawcą płyty był Pan Jacek Grabski, kamień pochodzi z pól Łążka. Obiekt powstał w 2006 roku. Napis: „Na fundamentach przeszłości budujemy przyszłość, aby serce wsi biło przez kolejne wieki, a pamięć o Nas przetrwały. Mieszkańcy Łążka, 2006”. Był to projekt zrealizowany przez „Polsko – amerykańską Fundacje Wolności”. Inicjatywa dziękczynna. Na pamiątkę mieszkańcom. Aktualnym opiekunem jest Rada Sołecka.
k k k

Radańska

Gmina Osie
Nr wg spisu 36
Współrzędne N 53°38.980' E 018°19.922'
Pokaż w Google Earth
Opis Figura na cokole, cementowa. Ogrodzenie sztachetowe. Figura przedstawia postać Matkę Bożą Niepokalaną. Odlew gipsowy. Początek figury zapoczątkował Pan Franciszek Ferek wtedy leśniczy z Nowej Rzeki. Powstała 1947/1948roku. Powstała na pamiątkę, w hołdzie zamordowanym mieszkańcom wsi w 1945r. Grunt, na którym stoi obiekt jest Pana Franciszka Gzelli.
k k k k k

Stara Rzeka

Gmina Osie
Nr wg spisu 37
Współrzędne N 53°38.980' E 018°12.199'
Pokaż w Google Earth
Opis  
k k k k

Tleń (Wygoda)

Gmina Osie
Nr wg spisu 38
Współrzędne N 53°36.928' E 018°15.537'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, ogrodzenie sztachetowe. Chrystus jest odlewem żelaznym. Wykonawcą i fundatorem obiektu jest Pani Marta Ptach. Krzyż ustawiony był już przed II wojną światową. Po wojnie na nowo postawiony i poświęcony przez Ks. Prob. J. Gützmachera.
k k k k

Oski Piec

Gmina Osie
Nr wg spisu 46
Współrzędne N 53°36.734' E 018°21.924'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany. Ogrodzenie sztachetowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Obiekt znajduje się przy samym wjeździe do wsi Radańska. Został postawiony za ofiarnością mieszkańców i poświęcony na początku września 1982 roku przez Ks. Prob. J. Wałdocha. Opiekę sprawują mieszkańcy wsi.
k k k k

Jaszcz

Gmina Osie
Nr wg spisu 60
Współrzędne N 53°34.152' E 018°25.066'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż metalowy, ogrodzenie sztachetowe. Chrystus na krzyżu jest odlewem żelaznym. Wykonawcą jak i fundatorem obiektu była rodzina Kasperskich. Krzyż poświęcony w 1983 roku przez Ks. Prob. J. Wałdocha. W 1995 roku ustawiono na tym miejscu nowy krzyż metalowy na który składali się mieszkańcy Jaszcza. Poświęcony. Krzyż ustawiono staraniem radnego parafianina Bronisława Arczyńskiego.
k k k k

Osie

Gmina Osie
Nr wg spisu 63
Współrzędne N 53°35.382' E 018°21.071'
Pokaż w Google Earth
Opis Kapliczka murowana z cegły, otynkowana. Figura gipsowa przedstawia postać Matki Bożej. Wykonawca obiektu oraz fundator: pracownicy R.S.P., Roman Waśkowski. Kapliczka została poświęcona przez Ks. Prob. J. Wałdocha 26.08.1993r.
k k k k

Radańska

Gmina Osie
Nr wg spisu 64
Współrzędne N 53°37.056' E 018°20.461'
Pokaż w Google Earth
Opis Krzyż drewniany, Chrystus jest odlewem żelaznym. Ogrodzenie metalowe. Krzyż stoi na pamiątkę ludzi zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Za krzyżem do dzisiaj sto dom, w którym mieszkały dwie rodziny: Babińscy i Sykutera. 07.12. Niemcy z rana odwiedzili tą rodzinę ze względu na podejrzenie, że pomagali Polskim partyzantom. Nic im wtedy nie zrobili lecz przyszli pod wieczór ok. 20 00 jak mąż pani Marii Babińskiej wrócił z pracy. Niemcy zabrali ich oboje, szli przez las ok. 1,5km i doszli do zrębu (prawdopodobnie musieli sami sobie wykopać doły) tam nastąpiła egzekucja. Państwo Sykutera nic się nie stało. Po tych wszystkich zamieszkach leśniczy Ferek z leśnictwa Nowa Rzeka na uczczenie zmarłych mieszkańców wsi Radańska postawił krzyże i kapliczki. Pierwszy krzyż był poświęcony w 1947/1948. W 2012 roku został odnowiony i poświęcony przez obecnego Ks. Proboszcza.
k k k k

Osie

Gmina Osie
Nr wg spisu 75
Współrzędne N 53°35.806' E 018°20.879'
Pokaż w Google Earth
Opis Figura znajduję przy Urzędzie Gminy w Osiu. Przedstawiona jest postać Matki Bożej. Została wykonana przez Pana Zelka. Poświęcona przez ks. prob. Józefa Grȕtzmacher w 7.12.1947 roku.
k k k k

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje, lub informacje tutaj zamieszczone są niezgodne z prawdą prosimy o kontakt pod numerem telefonu 523329486 osoba do kontaktu Pani Anna Fryszka lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..