Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 18,1 km
Kod KP-4010-c
Typ szlak pieszy
Kolor czerwony
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Miejscami trudny technicznie
Trasa Tleń - Grzybek - Wierzchy
Krótki opis Szlak prowadzi wokół utworzonego w 1929r. zbiornika zaporowego Jeziora Żurskiego. Powstał on w wyniku spiętrzenia wód Wdy dla potrzeb elektrowni wodnej w Żurze. Była to trasa „nocnego rajdu” organizowanego w każdą pierwszą sobotę czerwca przez Klub Turystów Pieszych PTTK „Piętaszki” z Bydgoszczy.
Głównym walorem trasy są ciekawe przyrodniczo sosnowe lasy miejscami z dużą domieszką drzew liściastych, rezerwat florystyczny Jezioro Ciche, żeremia bobrów.

Stanica wodna w Tleniu – Starnie

Dąb na ścieżce edukacyjnej „Starnie”
Dąb na ścieżce edukacyjnej „Starnie”
(fot. K. Malinowski)

Początek szlaku przy stanicy wodnej w Tleniu (0 km). Dalej biegnie przez przejazd kolejowy (1,4 km), centrum Tlenia, most na Wdzie aż do węzła szlaków turystycznych za mostem. W tym miejscu czerwony szlak wkracza do lasu – między tablicą szlaków turystycznych a tablicą kończącą teren zabudowany (przy restauracji „Samotnia nad Wdą”). Wiedzie wąską ścieżką ostro w górę. Na krótkim odcinku biegnie razem z żółtym szlakiem Alfonsa Hoffmanna, później odchodzi w lewo pod linią wysokiego napięcia. Następnie podąża drogą między działami leśnymi, przecina drogę gruntową: Tleń – Radańska. Okrąża podmokłe Łąki Zdręczne - duży kompleks torfowisk bogatych w zioła i trawy. Można spotkać tu rzadkie gatunki roślin, m.in.: rosiczkę okrągłolistną, żurawinę błotną, wierzbę rokitę, na obrzeżach wawrzynek wilczełyko, borówkę. Szlak kluczy mocno zarośniętą ścieżką (słabo widoczne oznakowania). Opuszcza łąki, prowadzi lasem i przecina szosę: Osie – Tleń. Następnie pod widocznym z szosy wiaduktem kolejowym (5,8 km), dalej ostro w dół (Uwaga! Słabe oznakowanie – szlak prowadzi „czarną” drogą). W pobliżu strumyka zwanego Trynka liczne ślady działalności bobrów. W głębi pod dębami przygotowane miejsce wypoczynku. W dali dwa pomniki przyrody – dęby szypułkowe. Szlak przecina leśną ścieżkę dydaktyczną „Zatoki”, dociera do przepustu wodnego. Po prawej pomnik przyrody – suchy dąb w pobliżu drogi.

Starnie – Grzybek.

Szlak początkowo biegnie drogą żużlową pod górkę (w dali po lewej stronie zabudowania osady Starnie – 7,3 km). Skręca w prawo i wiedzie leśną drogą w stronę Grzybka. Po prawej łąki śródleśne. Na trasie widoczne stare okopy z okresu II wojny światowej. (Uwaga na wystające korzenie!). Szlak dochodzi do drogi asfaltowej (tu przecina żółty szlak A. Hoffmanna), skręca w prawo i szosą, przekroczywszy most, dociera do Grzybka. Przy plaży odbija w lewo i piaszczystą drogą, między zabudowaniami wiedzie do lasu (po prawej Zatoka Grzybek – 9 km).

Grzybek – J. Ciche.

Szlak prowadzi lasem, później w prawo ścieżką ostro w dół w kierunku strumyka. Dalej piaszczystą droga pod górkę i na skrzyżowaniu leśnych dróg w prawo. Droga prowadzi działami leśnymi, szlak dociera w pobliże leśniczówki Zalesie (dawna nazwa Skrzyniska - 14,4 km). Potem brukowanym zjazdem w kierunku parkingu leśnego nad Zalewem Żurskim. Po lewej rezerwat Jezioro Ciche – 15,5 km. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego. Na szczególną uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywający niemal całą powierzchnię wody oraz niewielkie jeziorko dystroficzne. Niezwykle cennymi elementami rezerwatu są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki: listera jajowata i kruszczyk szerokolistny.

J. Ciche – Wierzchy.

Jezioro Ciche
Jezioro Ciche
(fot. H. Spychalska)

Szlak biegnie drogą żwirową, później brukiem ostro w dół do drogi asfaltowej: Tleń – Lniano – 16,7 km. Dalej szosą w prawo, przez most, do przystanku PKS. (z lewej - J. Wierzchy, z prawej - Zalew Żurski). W jego pobliżu szlak skręca w lewo i leśną ścieżką prowadzi do zabudowań Szkoły Podstawowej we Wierzchach (18,1 km). Tu kończy się.

UWAGA!
W Szkole Podstawowej we Wierzchach znajduje się izba regionalna, którą warto obejrzeć.