Długość 4 km
Kod Brak
Typ szlak pieszy
Kolor zielony
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Brak
Trasa Osie – Szlak Zygmunta Zyglera
Krótki opis Szlak łączący Osie ze szlakiem Zygmunta Zyglera (kolor czerwony)
Autor:
Józef Malinowski (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 54,9 km
Kod Brak
Typ szlak rowerowy
Kolor proponowany zielony
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Brak
Trasa Osie – Żur – Drzycim – Gródek – Laskowice – Jeżewo - Czersk Świecki – Jaszcz - Brzeziny - Miedzno - z powrotem do Osia.
Krótki opis Szlak naokolny zaczynający się i kończący w Osiu, gdzie w latach 1941 – 45 ukrywał się przed hitlerowcami ksiądz Sychta, prowadzący po terenach, na których zbierał materiały do dzieła „Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej”, będzie nosić imię księdza doktora Bernarda Sychty, największego folklorysty Borów Tucholskich, Kaszub i Kociewia. Łączy on cenne pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym tereny gmin Drzycim, Jeżewo i Osie. Projektowany szlak przecina się z innymi rowerowymi i pieszymi szlakami lub na pewnych odcinkach pokrywa się z ich przebiegiem. Zdecydowana większość szlaku (prawie 80 %) prowadzi drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu, pozostała część niezłymi drogami gruntowymi (leśnymi i polnymi).