Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 4,7 km
Kod KP-4008-y
Typ szlak pieszy
Kolor żółty
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Miejscami utrudnienia - teren piaszczysty, uprawy rolne, wąskie pochyłe ścieżki
Trasa Wokół jeziora Mukrz.
Krótki opis Szlak prowadzi urozmaiconym, lekko pagórkowatym terenem wokół jeziora.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 42,7 km
Kod KP–4055–y
Typ szlak pieszy
Kolor żółty
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Miejscami trudny technicznie
Trasa wzdłuż Wdy: Błędno - Stara Rzeka - Tleń - Grzybek - Żur - Gródek – Leosia.
Krótki opis Żółty szlak turystyczny im. Alfonsa Hoffmanna wiedzie z Błędna do Leosi. Inicjatorami jego wytyczenia byli członkowie Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Szlak prowadzi lasami wzdłuż Wdy oraz brzegów Zalewów: Żurskiego i Gródeckiego. Na trasie widoki doliny Wdy, pomniki przyrody, elektrownie wodne: Żur i Gródek. Budowniczym i dyrektorem tych elektrowni był prof. Alfons Hoffmann.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 28,8 km
Kod KP-4007-n
Typ szlak pieszy
Kolor niebieski
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Miejscami trudny technicznie
Trasa Tleń - Wierzchy - Zdroje - Zielonka – Cekcyn.
Krótki opis Prowadzi południowo-zachodnią częścią gminy i dalej przez centralne partie Borów Tucholskich. Na trasie rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 26,7 km
Kod KP-4011-z
Typ szlak pieszy
Kolor zielony
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Miejscami trudny technicznie
Trasa Tleń - Wierzchy – Zgorzały Most – Homer - rez. Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego – Rykowisko – stacja PKP Błądzim.
Krótki opis Najstarszy szlak prowadzący przez centralne partie Borów Tucholskich. Ułatwia odwiedzenie utworzonego już w 1827r. rezerwatu chroniącego naturalne stanowisko cisa. Obecnie rezerwat nosi nazwę Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. Artysta wykonał tu wiele swoich prac.

Autorki:
Halina Spychalska i Małgorzata Szulta (Bractwo Czarnej Wody)
Długość 85,4 km
Kod KP-206-n
Typ szlak pieszy
Kolor niebieski
Charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
Uwagi Brak
Trasa Czersk Świecki – Lipinki – Błędno – Śliwice – Wielkie Gacno – Fojutowo – Szlachta.
Krótki opis Biegnie od Czerska Świeckiego poprzez lasy i miejscowości na skraju województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego aż do Szlachty. Swoją nazwę zawdzięcza historii tych terenów. Na trasie całego szlaku znajdują się tablice informacyjne Pomorskiego Archiwum Armii Krajowej, które objaśniają historyczne znaczenie oglądanych miejsc. Trasa atrakcyjna pod każdym względem – przyrodniczym, krajobrazowym i historycznym. Niebieski szlak spotyka na całej długości wiele innych szlaków.