Pierwsza wzmianka o grodzie zwanym Grodesno pochodzi z 1238 roku. Na wzgórzu przy zakolu Wdy w czasach panowania Krzyżaków, powstał niewielki zamek strzegący przepraw przez rzekę.

Do czasów obecnych nie zachowały się żadne dokumenty ani ryciny. Przypuszczalnie wartowania składała się z obwodowych murów obronnych i wieży o charakterze dawnego folwarku, znajduje się jedyny w Borach Tucholskich dworek szlachecki o konstrukcji drewniano – murowanej z II połowy XVII w. Cały zespół dworsko – parkowy składający się z dworu, parku, owczarni i kuźni został wpisany do rejestru zabytków w 1987 roku.