Zgorzały Most osada

Osada o osobliwej nazwie Zgorzały Most powstała przed 1772 rokiem. Należała do folwarku w Wierzchach stanowiącego własność królewską.

Osada przepięknie położona pośród lasów i wzniesień nad rzeką Ryszką, w pobliżu wsi Jakubowo, na południowy - zachód od Tlenia. Na przełomie XIX i XX wieku wybudowano młyn wodny i tartak wykorzystując przepływającą rzekę. Całość układu wodno - terenowego tworzy wyjątkowo ciekawą przestrzeń o wysokich walorach krajobrazu kulturowego.