Jedna z najstarszych wsi powiatu świeckiego, położona 3,5 km na wschód od Osia. Pierwsze wzmianki o wsi Mestyno pochodzą z 1253 roku. W czasach krzyżackich jako wieś czynszowa stanowiła własność zakonu w komturstwie świeckim.

Do dziś zachowany jest niemalże średniowieczny układ zabudowy skupionej w typie owalnicy, z zabudowaniami utytułowanymi po zewnętrznej stronie dróg obiegających podłużny plac (dziś zabudowany).

Wieś posiada wiele obiektów o wartości kulturowej: kapliczki przydrożne oraz drewniane, domy kalenicowe z połowy XIX wieku. Godne obejrzenia są dwie, rosnące w centrum wsi, stare lipy będące pomnikami przyrody.