Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie

Rezerwat leśny, położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem. Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach dziś jest już rzadko spotykany.

Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się podobnie jak w przypadku cisa pospolitego przyczyną jego wyginięcia. Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych. Na uwagę zwraca obecność w runie rzadkich i chronionych roślin takich jak: gnieźnik leśny, podkolan biały i lilia złotogłów.