Tleń

Dzieje Tlenia sięgają średniowiecza. Już w 1415 roku w pobliżu ujścia rzeki Prusiny do Wdy istniał młyn, który dał początek osadzie o nazwie Imschen. Zbiegają się tu drogi z Lniana, Tucholi, Czerska i Osia. Powstanie linii kolejowej Czersk – Laskowice i wybudowanie dworca, przyspieszyło rozwój wsi.

W 1921 roku zaczęły powstawać pierwsze ośrodki wczasowe. W momencie utworzenia Zalewu Żurskiego Tleń zaczął nabierać typowych cech miejscowości letniskowej. Obecnie pełni on rolę centrum turystyczno – wypoczynkowego. Tutaj przebiegają liczne trasy turystyczne (piesze, rowerowe, wodne). Elementy historycznej struktury przestrzennej zachowały się w postaci obiektów o wysokiej wartości kulturowej m.in. Zespół zabudowań dworca kolejowego. Warto zobaczyć pomnikowy głaz narzutowy, znajdujący się po wschodniej stronie mostu kolejowego i udać się na spacer wzdłuż Prusiny lub Wdy.