Chata pomenonicka w Chrystkowie to drewniany budynek z 1770 roku z dwuspadowym dachem, kryty grubą warstwą trzciny. Frontową część chaty zajmuje okazały podcień; jego podporę stanowi pięć ozdobnych słupów, nad którymi góruje użytkowe piętro, wykorzystywane kiedyś jako spichlerz.

Kontakt / zwiedzanie
602426427,  602427428 
w godz. 10.00 - 14.00 / od środy do soboty

Drewniany budynek z 1770 roku z dwuspadowym dachem, kryty grubą warstwą trzciny. Frontową część chaty zajmuje okazały podcień; jego podporę stanowi pięć ozdobnych słupów, nad którymi góruje użytkowe piętro, wykorzystywane kiedyś jako spichlerz. Wewnątrz znajdowały się pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Chata była centrum dużego gospodarstwa, na terenie którego znajdowało się kilka innych budynków gospodarczych.

Od 1995 roku chata pełni funkcję Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Wewnątrz zgromadzono eksponaty związane z działalnością i codziennym życiem mieszkańców okolicznych wsi. Przy chacie odtworzono suszarnię i przechowalnię do owoców oraz założono kolekcję i szkółkę starych odmian drzew owocowych. W ramach promocji obiektu organizowano tu m. in. „Urodziny Chaty”, „Święto Miodu” i „Wieczory menonicie”. Obecnie stałą imprezą organizowaną pod koniec czerwca jest „Weekend z mennonitami” oferujący pokaz codziennego życia, obyczajów i kultury menonickiej.

W sąsiedztwie obiektu od 2007 r. funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne oferujące turystom pokoje gościnne oraz tradycyjną kuchnię regionalną. Chrystkowo pretenduje jako wieś tematyczna związana z osadnictwem menonickim.

Regulamin zwiedzania Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Chrystkowie

Visitor Regulations for the Chrystkowo Teaching Museum of the Lower Vistula Landscape Park

Ordnung für die Besichtigung des Lehr- und Musealen Zentrums des Verbundes von Landschaftsparks an der Unteren Weichsel in Chrystkowo