Akty prawne związane z utworzeniem i reorganizacją Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

1. Rozporządzenie nr 142/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 6 maja 1993 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod na­zwą „Zespół Nadwiślańskich Parków                   Krajobrazowych" (Dz. Urz. nr 11 z dn. 9 sierpnia 1993 r., poz. 143).

2. Rozporządzenie nr 319/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia 19 grud­nia 1995 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą „Zespół Nadwiślańskich Parków            Krajobrazowych" (Dz. Urz. nr 6 z dn. 29 marca 1996 r. poz. 28).

3. Rozporządzenie nr 11/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. nr 16, poz. 89).

4. Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierp­nia 1998 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego                                                                          (Dz. Urz. nr 54 z dn. 11 września 1998 r., poz. 256).

5. Rozporządzenie nr 50/99 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie powołania Parku Krajobrazowe­go Doliny Dolnej Wisły                                (Dz. Urz. nr 24 z dn. 13 kwietnia 1999 r., poz. 142).

6. Rozporządzenie nr 143/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie nr 50/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie powołania       Parku Krajobrazowego Do­liny Dolnej Wisły (Dz. Urz. nr 49 z dn. 11 sierpnia 1999 r., poz. 427).

7. Zarządzenie nr 144/03 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie  Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. (klik)

8. Rozporządzenie nr 32/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2004 r.  w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego                                    i Nadwiślańskiego (Dz. Urz. nr 118, poz. 1988).

9. Rozporządzenie nr 18/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych                   Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (Dz. Urz. nr 108, z dn. 21 września 2005 r., poz. 1872).

10. Rozporządzenie nr 19/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.  w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego                                                  (Dz. Urz. nr 108, z dn. 21 września 2005 r., poz. 1873).

11. Rozporządzenie nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.  w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego                                               (Dz. Urz. nr 108, z dn. 21 września 2005 r., poz. 1874).

12. Zarządzenie nr 349/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego                                            i Nadwiślańskiego. (klik)

13. Rozporządzenie nr 6/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego                                                Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. nr 52, z dn. 19 maja 2009r., poz. 1083).

14. Rozporządzenie nr 7/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chełmińskiego                                                   Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. nr 52, z dn. 19 maja 2009 r., poz. 1084).