Dzieci młodsze

 • Co to jest przyroda i dlaczego należy ją chronić?
 • Na czym polega praca Strażnika Ochrony Przyrody?
 • Na czym polega praca w parkach narodowych i parkach krajobrazowych?
 • Cztery pory roku w parku.

Dzieci starsze i młodzież

 • Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe doliny Dolnej Wisły.
 • Fauna i flora doliny Dolnej Wisły.
 • Rezerwaty przyrody w ZPKChiN.
 • Korytarz ekologiczny doliny Dolnej Wisły.
 • Historia i zabytki doliny Dolnej Wisły.
 • Formy ochrony przyrody w Polsce.
 • Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce.
 • Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego.
 • inne tematy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 52 33 15 000

Dorośli

 • Rady pedagogiczne - szkoleniowe.
 • Szkolenia dla kandydatów na Strażników Ochrony Przyrody.
 • Sesje terenowe z wykładami
 • Wykłady szkoleniowe dla nauczycieli