Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Pomologia Białobok S. (aut.)  
Acta Uniwersitas Nicolai Copernici Biologia XL Kępczyński Klemens (red.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1992, zeszyt 79
Szata roślinna Polski w procesie przemian Mirek Zbigniew, Wójcicki Jan J. (red.) Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB, Kraków 1995
Drzewa i krzewy liściaste A - B Seneta Włodzimierz PWN Warszawa 1991, tom I
Drzewa i krzewy liściaste C Seneta Włodzimierz PWN Warszawa 1994, tom II
Pomologia systematyczna Sękowski Bolesław PWN Warszawa 1993, tom I
Pomologia systematyczna Sękowski Bolesław PWN Warszawa 1993, tom II
Rośliny polskie Szafer Włodzimierz, Kulczyński Stanisław, Pawłowski Bogumił PWN, Warszawa 1986, cz. I
Rośliny polskie Szafer Włodzimierz, Kulczyński Stanisław, Pawłowski Bogumił PWN, Warszawa 1986, cz. II
Polska czerwona księga roślin Zarzycki Kazimierz, Kaźmierczakowa Róża (red.) Instytut Botanii im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków 1993
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Człowiek i środowisko. Gospodarka przestrzenna i komunalna Andrzejewski Roman Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, tom20 , nr 4
Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego Bieszczad Stanisław, Sobota Jerzy (red.) Wydawnictwo Akademi Rolniczej, Wrocław 1993
Gospodarka odpadami Błaszczyńska Bożena Ośrodek DoradztwaRolniczego, Minikowo 1998
Sporządzanie kompostu Błaszczyńska Bożena Ośrodek DoradztwaRolniczego, Minikowo 1999
Łowiectwo Buchalczyk Tadeusz (aut.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1989
Strategia ochrony przyrody województwa toruńskiego Giziński Andrzej, Burak Szczepan Urząd Wojewódzki w Toruniu Wydział Ochrony środowiska , Toruń 1995
Problemy przyszłego zagospodarowania i wykorzystania Dolnej Wisły Jarzębińska Teresa, Majewski Wojciech (red.) Minister Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Wojewoda Bydgoski Fundacja "Kaskada Dolnej Wisły" Bydgoszcz 1994
Kultura i rozwój Joanna Sokólska Krystyna VinaVer (red.) Narodowa Fundacja Ochrony środowiska ;Stowarzyszenie Solidarniść Francja Polska;Międzynarodowe Centrum Badań nad środowiskiem i Rozwojem
Ochrona środowiska Klugiewicz Jan (red.) Materiały pokonferencyjne II Forum Ochrony środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994, zeszyt 9
Wypalanie roślinności katastrofą środowiska przyrodniczego Kożuchowski Leszek Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń 1999
Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych Królikowski Andrzej J. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych Spółka z o. o. W Białymstoku
Ministerstwo Ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Leśniewski Krzysztof Ministerstwo Ochrony środowiska,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1996
Ministerstwo Ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Leśniewski Krzysztof Ministerstwo Ochrony środowiska,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1996
Ministerstwo Ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Leśniewski Krzysztof Ministerstwo Ochrony środowiska,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1996
Ministerstwo Ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa Leśniewski Krzysztof Ministerstwo Ochrony środowiska,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1996
Environment in Poland Nowicki Maciej Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1993
Strategia ekorozwoju Polski Nowicki Maciej Agencja Reklamowo Wydawnicza A. Grzegorczyk, Waeszawa 1993
Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją zasobów wodnych i składowaniem odpadów Piontek Franciszek (red.) Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok 1995
Inwestycje inżynierii ochrony środowiska Podhorecki Adam (red.) Wydawnictwo "Margrafsen", Bydgoszcz 1998
Wisła miastu, zagospodarowanie nabrzeży i okolic Potarzyńska Ewa (red.) Związek Miast Nadwiślańskich, Toruń 1999
Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju Sikorska-Starzewska A  
W drodze do Unii Europejskiej .Ochrona środowiska .Działania proekologiczne samorządów i firm .Region bydgoski 2002 rok Stachowska Kamilla (skład) PROMAK Anna Makuch, Bydgoszcz 2002
Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego Starzewska-Sikorska Anna Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok 1994
Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych-metodyka opracowań studialnych Zbigniew Jabłoński Wiesław Tomaszewski (red.) Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony środowiska Kulturowego w Toruniu
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Ewolucja systemu fluwialnego Doliny Dolnej Wisły w późźnym Visulianie i Holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów Andrzejewski Leon Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994
Jak uratować rzekę Bożek Jacek, Owczarz Wojciech Klub Gaja, Bielsko-Biała 1997
Ekologia Dolnej Wisły - główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III tysiąclecia - prace limnologiczne nr 21 Giziński Andrzej (red.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, zeszyt 105
Hydrobiology of the lower Vistula River between Wyszogród and Toruń - prace limnologiczne nr 21 Giziński Andrzej (red.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, zeszyt 105
Hydrologia u progu XXI wieku Magnuszewski Artur, Soczyńska Urszula (red.) Wydawnictwo Retro-Art., Warszawa 1998
Poradnik Ochrony Mokradeł Pawlarczyk Paweł (aut.) Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Śwebodzin 2001
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Zacisze --- Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, 1998
Nature-and-tourism zones in Poland Andrzejewski Roman (aut.)  
Bedeker Kociewski Biernacki Franciszek, Milewski Józef PTTK, Gdańsk 1986, Kociewie, zeszyt 14-15
Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny Biskup Marian (red.) PWN Warszawa-Poznań-Toruń 1987
Jabłonowo , gmina Jabłonowo Pomorskie. Zespół pałacowo-parkowy Buze Ewa (aut.) Wojewdzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Toruniu - Wydział Ochrony środowiska, Toruń 1998
ścieżka historyczna na Łysej Górze Chodasiewicz Jerzy Budzentyn-Kielce 1996
Skłudzewo , gmina Zławieś Wielka , Zespół dworsko-parkowy Chrostowska Jolanta, Kalinowska Krystyna Wojewdzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Toruniu - Wydział Ochrony środowiska, Toruń 1996
Skłudzewo gmina Złąwieś Wielka Zespół Dworsko-Parkowy Chrostowska Jolanta, Kalinowska Krystyna Urząd Wojewódzki - Wydział Ochrony środowiska, Wojewódzki Oddział Ochrony środowiska Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, Toruń 1996
Przewodnik po rezerwacie przyrody Bielinek Ciaciura Marian AP Dokument, Szczecin 1997
ścieżka przyrodniczo-leśna Czantoria Czarnota Krzysztof A., Mijal Leon Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Ustroń 1999
Kociewie Ellwart J. Region Gdynia 2002
Zapraszamy na wieś - Warmia i Mazury Firma Promocyjno-Wydawnicza "PLATTE" Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Pomorze i Kujawy Frąckowski benon (red.) Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c., Toruń
Rekowo i okolice - przewodnik przyrodniczo turystyczny Gos Krzysztof, Szureja Józef Urząd Miejski w Bytowie, Bytów 2000
Bydgoszcz nad Brdą i Wisłą Greń Krystyna Urząd Miejski, Bydgoszcz1997
Chełmno Miastem Zabytków i Zieleni Grzeszna-Kozikowska Anna, Soborska-Zielińska Anna Wydawnictwo Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmno 2002
ścieżka przyrodniczo-historyczna Łysica Huruk Stanisław, Zieliński Czesław Budzentyn-Kielce 1996
Przyroda okolic Śwebodzina Jermaczek D Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Śwebodzin 1994
Ekoregion ujście Warty Jermaczyk Andrzej, Rybaczyk Elżbieta (red.) Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Śwebodzin 2002
Przewodnik po trasie : Hel –Gdańsk –Łódź –Katowice –Cieszyn Kaźmierczuk Zdzisław (red.) Biznes Press, Warszawa 1998, Zeszyt nr 7
Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego Kensik-Pająkowska Maria Federacja Stowarzyszeń i Związków "Kociewska Więźba", Starogard Gdański 2002
Zabytki Kociewia Klim Roman (red.) Gdański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Towarzystwo Miłośników Wisły, Tczew 1999
ścieżka przyrodnicza jezioro Orle i okolice na Ziemi Wejherowskiej Kowalak Joanna Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie, 1997
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Dolina Hołubi Kułaczek Joanna Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu
ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza po parku przypałacowym w Złotym Potoku - Będzin 2002 Labodza Tomasz  
National parks in Poland Lubczyński Leszek Warszawa-Białowieża 1996
Silm - leśna ścieżka dydaktyczna Matuszek Mariola, Rodkiewicz Alina Nadleśnictwo Iława 1999
Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna polski Naumowicz Krystyna Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993
Śwecie i okolice - album Pająkowska-Kensik Maria (tekst) Agencja DUO-PRESS, Bydgoszcz 1998
Niecka Kłócieńska Przystalski Andrzej, Załuski Tomasz Zarząd Parku Krajobrazowego Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal
ścieżka dydaktyczna Nieborow-Siwica-Arkadia Pytliński Stanisław Skierniewice 1999
Rokita ostoja bobrów - ścieżka dydaktyczna Pytliński Stanisław (red.) Dyrekcja Bolimowsiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach
Agroturystyka inaczej Raszke Beata, Sikora Jan (red.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1998
Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie, Zespół pałacowo-parkowy Rejmanowski Maciej, Wiklendt Katarzyna Urząd Wojewódzki w Toruniu Wydział Ochrony środowiska, Wojewódzki oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu , Toruń 1997
ścieżka przyrodnicza po rezerwacie Las Lipowy Obrożyska Styczyński Marek Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Stary Sącz 1993
ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Las Lipowy Obrożysko Styczyński Marek Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Stary Sącz 1997
Rytro Tabasz Grzegorz Grzegorz Tabasz, Greenwork, Nowy Sacz 1996
Bydgoszcz i okolice Uczestnicy wydawnictwa Agencja ADMAR, Osielsko 2000
Gmina Dobrcz i jej mieszkańcy w XX wieku Urząd Gminy w Dobrczu Urząd Gminy w Dobrczu, Dobrcz 1998
Gmina Dobrcz i jej mieszkańcy w XX wieku Urząd Gminy w Dobrczu Urząd Gminy w Dobrczu, Dobrcz 1998
Szczyrk Włodarczyk Zbigniew (red.) REKPOL, Bydgoszcz
ścieżka przyrodnicza na Chełmowej Górze Wojdan Dariusz (red.) Budzentyn-Kielce 1998
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Las odrodzony Białas Zygmunt, Mijal Leon Wydawnictwo Kazimierz Heako
Poznajemy zawody .Leśnictwo Browarek Aleksander, Lipko Wiktor Wydawnictwoa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
Osobliwości przyrodnicze nadleśnictwa Jamy Burak Szczepan (aut.) Wydawnictwo Urbański Toruń 1998
Leśny kompleks promocyjny - cele , zadania , perspektywy Chrzanowski Tadeusz (red.) Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1996
Zagrożenia i kierunki ochrony różnorodności biologicznej rozdrobnionych kompleksów leśnych Cieślak Marian Instytut Ochrony środowiska, Warszawa 1996
Las .Rośliny i Zwierzęta Dreyer Wolfgang Oficyna Wydawnicza "Multico", Warszawa 1995
Leśne kompleksy promocyjne Kapuściński Ryszard Wydawnictwo Zbigniew J. Filipkowski, Warszawa
Podstawy hodowli selekcyjnej w BIBLIOTECZKA LEśNICZEGO Kazimierz Urbański zeszyt 102
Nadleśnictwo Dąbrowa Nadleśnictwo Dąbrowa Wydawnictwo "Czarno-Biała", Bydgoszcz 1995
Nadleśnictwo Kowal Olewnik Mieczysław Offsetdruk, Sierpc
Lasy Łąckie Przystalski Andrzej, Załuski Tomasz Zarząd Parku Krajobrazowego Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal
Las w liczbach Rozwałka Zygmunt (red.) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 1997
Owadzie szkodniki brzóz. Motyle w BIBLIOTECZKA LEśNICZEGO Stocki Jacek zeszyt 104
Owadzie szkodniki buka. Motyle w BIBLIOTECZKA LEśNICZEGO Stocki Jacek zeszyt 103
Siedliskowe podstawy hodowli lasu Trampler Tadeusz (red.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1990
Las Wieliczko Mieczysław Wydawnictwo Buffi, Bielsko Biała 1997
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Rezerwaty Przyrody Województwa Toruńskiego Andrzejewski Henryk (aut.) Urząd Wojewódzki w Toruniu Wydział Ochrony środowiska Wojewódzki Konserwator Przyrody, Toruń 1996
Polityka przestrzenna w parkach krajobrazowych Baranowska-Janota Maria Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1993
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii Barczewska Elżbieta Łomża-Supraśl 1996
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii Barczewska Elżbieta Łomża-Supraśl 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy . Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy . Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy . Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" (materiały metodyczne) Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy . Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Ekoczar" Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Ekoczar" Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Ekoczar Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Ekoczar Becmer Krystyna (aut.) Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu w Toruniu z siedzibą w Brodnicy, Toruń 1997
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy Bernardelli Lucyna Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego oraz Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Włocławek 1999
Parki dla życia Program działań na rzecz terenów chronionych w Europie. Białecka Michalina (aut.) Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1994
Być, albo nie być Białecka Michalina, Sawicki Jerzy, Serafin Rafał (red.0 Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1994
Obszary chronione w Polsce Błaszczyk Ewa, Radziejewski Janusz (red.) Instytut Ochronyśrodowiska, Warszawa 1993
Osobliwości szaty roslinnej Borów Tucholskich Boiński Marian Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich Toruń 1992
Osobliwości szaty roslinnej Borów Tucholskich Boiński Marian Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich Toruń 1992
Osobliwości szaty roslinnej Borów Tucholskich Boiński Marian Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich Toruń 1992
Szata leśna Wdeckiego Parku Krajobrazowego Boiński Marian Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1999
Ochrona przyrody Borów Tucholskich - materiały pokonferencyjne Boiński Marian (aut.) Zakład Taksonomii i Geografii roślin UMK Toruń, Międzynarodowy Zakład Ochrony środowiska ATR Bydgoszcz Bydgoskie Towarzystwo Ekologiczne, Toruń-Bydgoszcz 1988
Brodnicki Park Krajobrazowy - szlaki przyrodniczo-turystyczne Burak Szczepan (aut.) Wydawnictwo Urbański Toruń 1997
Parki Krajobrazowe w Polsce .Metody delimitacji i zasady zagospodarowania przestrzennego Chmielewski Tadeusz Jan Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1990
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Ciuryło Małgorzata, Kowalczuk Krzysztof Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, Zamość 2000
Drawski Park Krajobrazowy Fijałkowski Andrzej (aut.) Zarząd Drawskiego Parku Krajobrazowego, Złocieniec 1994
Założenia do planu ochrony Chełmskiego Parku Krajobrazowego Gacka-Grzesikiewicz Ewa (red.) Fundacja IUCN-Poland, Warszawa 1997
Gmina w parku czy park w gminie Grabczak-Jarosz Jadwiga (red.) Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w KrakowieKraków 1996
Ochrona gatunkowa na obszarach chronionych Krasicka-Korczyńska Ewa (red.) Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Tuchola 1997
Ochrona gatunkowa na obszarach chronionych Krasicka-Korczyńska Ewa (red.) Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Tuchola 1997
Ochrona gatunkowa na obszarach chronionych Krasicka-Korczyńska Ewa (red.) Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich, Tuchola 1997
Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce Kurowski Józef K. Witosławski Piotr (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
Zasady sporządzania planu ochrony Parku Krajobrazowego Lenartowicz Zofia (red.) Instytut Ochronyśrodowiska, Warszawa 1994
Chojnowski Park Krajobrazowy Łaszek Czesław Fundacja TERRA SANA, Zarzą Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku krajobrazowego, Otwock
Krakowskie Parki Krajobrazowe Michalik Stefan 9red.0 Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Kraków 1996
Interdyscyplinarna Komputerowa baza Danych parku krajobrazowego Cysterskie Kompozecje krajobrazowe Rud Wielkich Nita Jerzy, Waga Jan M. Park krajobrazowy Cysterskie Kompozecje krajobrazowe, Rudy Wielkie 1997
Na szlakach Żywieciego Parku krajobrazowego Olesiak Mariola, Pukowski Jerzy COLGRAF-PRESS
Zielone Płuca Polski w 1999 roku Półtorzycka-Kozłowska Halina, Surowiec Krystyna (opr.) Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2000
Parki dla życia, Program działań na rzecz terenów chronionych w Europie (streszczenie) Sawicki Jerzy, Serafin Rafał (red.) Fundacja IUCN, Kraków1992
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy .Zestaw ćwiczeń do realizacji na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych przy Zielonej Szkole Ekoczar Sobieszak Grażyna (aut.) Wydawnictwo COMER, Toruń 1997
Pomniki przyrody Śwętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Solarz Jadwiga (red.) Zarząd Śwętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego Staszkiewicz Jerzy (red.) Popradzki Park Krajobrazowy, Stary Sącz 2000
Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego Tobolski Kazimierz Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991
Popradzki Park Krajobrazowy Wieczorek Tadeusz (red) Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Stary Sącz 1996
Zanim odkręcisz kran z wodą Wysokińska Ewa, Grzbiela Zbigniew J. Instytut Ekologii Terenów Uprzemusłowionych, Katowice 1995
Chełmski Park Krajobrazowy Zarząd Chełmskich Parków krajobrazowych w Chełmie, Wydział Ochronyśrodowiska Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie Wydawnictwi OSTOJA, Kraków
Sobiborski Park Krajobrazowy Zarząd Chełmskich Parków krajobrazowych w Chełmie, Wydział Ochronyśrodowiska Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie Wydawnictwi OSTOJA, Kraków
Mazowiecki Park Krajobrazowy Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
Mazowiecki Park Krajobrazowy Zarząd Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Fundacja Sozologiczna Terra Sana
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Przyroda województwa włocławskiego Achrem Elżbieta (aut.) Biblioteka Ochrony środowiska, Włocławek 1996
Przyroda województwa toruńskiego Andrzejewski Henryk (aut.) Oficyna Wydawnicza "Turpress", Toruń 1992
Ochrona bioróżnorodności w ośrodku readaptacji stowarzyszenia Solidarni PLUS Bukowska Joanna, Kuczewski Donat, Maroszek Alicja EKO Szkoła Życia w Wandzinie
Słowniczek ekologiczny Ciesielska Maria Oficyna Wydawnicza PATRIA, Warszawa 1994
Rezultaty i doŚwadczenia realizacji projektów GEF w Polsce w latach 1992-1999 Ciszewska Beata, Metler Mieczysław GEF, Warszawa 2000
Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan -funkcjonowanie-zagrożenia Jankowski Wojciech, Śwerkosz Krzysztof (red.) Fundacja IUCN-Poland, Warszawa 1995
Problemy lokalnej ochrony przyrody Jermaczek Andrzej Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Śwebodzin 1997
Ostoje przyrody Jermaczek Andrzej, Stańko Robert Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Śwebodzin
Zbiornik Koronowski Jutrowska Elwira, Goszczyński Jacek Biblioteka Monitoringu środowiska, Bydgoszcz 1998
Ostoje ptaków w polskiej części zalewu Szczecińskiego Kaliciuk Jacek, Staszewski Artur Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne, Szczecin 1997
Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA Liro Anna (red.) Fundacja IUCN Poland, Waeszawa 1995
Ochrona przyrody w Polsce Olaczek Romuald (red.) Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa 1996
Zadrzewienia śródpolne Oleszkiewicz Jadwiga (red.) Fundacja green Park, Warszawa 1994
Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przystalski Andrzej (red.) Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz 2001
Zielone lekcje Russocka-Stock Janina (red.) Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego, Warszawa 1996
Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce Ryszkowski Lech, Bałazy Stanisław Zakład Badań środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań 1991
Jak uczyć się od Ziemi Styczyński Marek Stowerzyszenie Pracownia na rzecz wszystkich istot, Nowy Sącz
Europejska Czerwona Lista Zwierząt i Roślin Zagrożonych Wyginięciem w skali światowej Konwencja Międzynarodowa i uchwały organizacji międzynarodowych Wajda Stanisław, Żurek Janusz Instytut Ochrony środowiska, Warszawa 1996, zeszyt 3
Nature-and-tourism zones in Poland Weigle Andrzej (red.) Ministry of Environmental Protection
EKOLOGIA .Programy autorskie dla klasy VI szkoły podstawowej (96) Zielińska Ewa wydruk na zlecenie Zarządu Miasta w Świeciu, Śwecie 1996
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego Funduszu Ochronyśrodowiska i Gospodarki Wodnej w 1996 roku --- NFOśi GW
Kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej ze środków NFOśiGW w 1997 ---  
Lista priorytetowych przedsięwzięć NFOśiGW w 1997 i kierunkowo do roku 2000 ---  
Lista przedsięwzięć..., Kryteria wyboru przedsięwzięć..., Zasady udzielania i umażania pożyczek... --- Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Toruń 2002
Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania ochrony środowiska --- Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Toruń 2000
Ochrona środowiska Ciechanowicz Janina Wydawnictwo Prawnicze LEX, Gdańsk 1994
Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską Jendrośka Jerzy Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001
Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska Ostaszewska Magdalena, Wrzosek Stanisław Fundacja Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995
Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska Ostaszewska Magdalena, Wrzosek Stanisław Fundacja Ekonomistów środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995
Problemy ochrony prawnej zieleni w znowelizowanych przepisach .Stan prawny na dzień 15 maja 1998 z uwzględnieniem przepisów nowego kodeksu karnego Radecki Wojciech polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT, Kraków 1998
Konwencja o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk naturalnych Konwencja Międzynarodowa i uchwały organizacji międzynarodowych Wajda Stanisław, Żurek Janusz Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, zeszyt 12
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt Konwencja Międzynarodowa i uchwały organizacji międzynarodowych Wajda Stanisław, Żurek Janusz Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, zeszyt 15
Konwencja o różnorodności biologicznej Konwencja Międzynarodowa i uchwały organizacji międzynarodowych Wajda Stanisław, Żurek Janusz Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, zeszyt 8
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Rolnictwo ekologiczne i eko-agroturystyka przyjazne człowiekowi i środowisku --- Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Przysiek 2001
Encyklopedia rolnicza Alexandrowicz J. (aut.) Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1891, tom II
Ochrona i zrównoważony rozwój środowiska wiejskiego Brandyk Tomasz, Hewelke Piotr (red.) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996
Rolnictwo polskie i ochrona jakości wód Burak Szczepan Falenty, Przysiek 1995
Możliwości rozwijania rolnictwa ekologicznego na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Pukowski Jerzy (red.) Zarząd Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Bielsko-Biała 1994
Możliwości rozwijania rolnictwa ekologicznego na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Pukowski Jerzy (red.) Zarząd Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Bielsko-Biała 1994
Możliwości rozwijania rolnictwa ekologicznego na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Pukowski Jerzy (red.) Zarząd Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Bielsko-Biała 1994
Możliwości rozwijania rolnictwa ekologicznego na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Pukowski Jerzy (red.) Zarząd Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Bielsko-Biała 1994
Możliwości rozwijania rolnictwa ekologicznego na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Pukowski Jerzy (red.) Zarząd Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Bielsko-Biała 1994
Rolnictwo w Rejonie Puszczy Białowieskiej Radecki Andrzej (aut.) Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1996
Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska w gminach wiejskich Sygit Bogusław Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich i Gminny Ośrodek Kultury "Strażak" w Jeziorach Wielkich, Bydgoszcz-Jeziora Wielkie 1996
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego Achrem Elżbieta (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 2000
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 roku Achrem Elżbieta (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 2000
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 roku Achrem Elżbieta (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 2000
Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2000 roku Achrem Elżbieta (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 2001
Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1996 roku Berent Ryszard (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 1997
Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1995 Brandyk Anna (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 1996
Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1997 roku Brandyk Anna (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 1998
Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1997 roku Brandyk Anna (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 1998
Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego w 1997 roku Brandyk Anna (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska Bydgoszcz 1998
Ochrona środowiska 1998 Budna Ewa (aut.) Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 1998
Ochrona środowiska 2000 Budna Ewa (aut.) Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2000
Raport o stanie środowiska województwa bydgoskiego za rok 1993 Fórmaniak Izabela (aut.) Biblioteka Monitoringu środowiska, Bydgoszcz 1994
Raport Państwowej Inspekcji Ochrony środowiska .Stan środowiska w Polsce Kamieński Zbigniew (red.) Biblioteka Monitoringu środowiska Warszawa 1998
Fakty i liczby 1995-1996 Leśniewski Krzysztof Ministerstwo Ochrony środowiska,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997
Lasy państwowe Łonkiewicz Bogdan, Olejarska Grażyna UP STUDIO, Warszawa 1997
Lasy państwowe Łonkiewicz Bogdan, Olejarska Grażyna UP STUDIO, Warszawa 1997
Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko Tyszecki Andrzej (red.) Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1996
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Ochrona środowiska w gminie województwa kujawsko-pomorskiego --- Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Toruń 2000
Pięćdziesiąt lat Ogródu Działkowego pod Walter w Śweciu n. W ---  
Ochrona środowiska w zagrodzie wiejskiej Błaszczyńska Bożena Ośrodek DoradztwaRolniczego, Minikowo 1998
Ogrodzenia Bosakirski Mikołaj, Łobocki M. Jan Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990
Ochrona środowiska przyrodniczego Dobrzański Grzegorz (aut.) Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok
Antologia poezji uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej Frątczak Jan (opr.) Wydawnictwo MARGRAFSEN, Bydgoszcz 1995
Przyroda, dom i pejzaż roślinny Grążawski Kazimierz (red.) Muzeum Regionalne w Brodnicy i Urząd Wojewódzki w Toruniu, Toruń-Brodnica 1994
Przyroda, dom i pejzaż roślinny Grążawski Kazimierz (red.) Muzeum Regionalne w Brodnicy i Urząd Wojewódzki w Toruniu, Toruń-Brodnica 1994
Ochrona środowiska w gminie Śwecie Kliczykowska Edyta, Czaplewski Janusz Wydawnictwo "Almira", Śwecie 1998
Ochrona zwierząt hodowlanych przed Wilkami Nowak Sabina, Mysłajek Robert Stowarzyszenie dla Natury WILK, Godziszka 1999
Drzewa mojego życia Sabiniarz Jan Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich Bydgoszcz 1997
Strategies of the GHG emission reduction and adaptation of the polish economy to the changed climate Sadowski Maciej (red.) Institute of Environmental Protection, Warszawa 1996
Pogoda Zjawiska i ich przyczyny Wege Karla Oficyna Wydawnicza "Multico", Warszawa 1995
Ogródek biodynamiczny Zaniewska Ewa Ośrodek DoradztwaRolniczego, Minikowo
Tytuł / dział Autor Wydawnictwo
Der Fischotter Ansorge H., Heyne P. Staatliches Museum für Naturkunde Gorlitz
Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Lepidoptera) na obszarze Doliny Dolnej Wisły Buszko Jarosław Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1990
A dictionary of Birds Campbell Bruce, Lack Elizabeth The British Ornitologists Union, Union 1985
Ptaki Europy .Przewodnik fotograficzny Delin Hakan, Svensson Lars Letter-Perfect International
Polska Czerwona Księga Zwierząt Głowaciński Zbigniew (red.) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1992
Acta Uniwersitas Nicolai Copernici Biologia XXXII Gromadska Melityna (red.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1989
Żółw błotny Jabłoński Andrzej Józef Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Śwebodzin 1998
Ochrona nietoperzy w G-W PK Ksaprzyk Krzysztof, Modrzejewska Mariola Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego, Kowal 2001
Płazy i gady polski Młynarski Marian Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987
Gniewosz Plamisty - monografie przyrodnicze Najbar Bartłomiej Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Śwebodzin 2000
Wilk - monografie przyrodnicze Okarma Henryk Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Śwebodzin 1997
Ptaki w parku i w ogrodzie Singer Detlef Oficyna Wydawnicza "Multico", Warszawa 1995
Fauna Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Śwętokrzyskich Solarz Wojciech, Zając Tadeusz Zarząd Śwętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kraków 1999
Bobry w Giżyńskim Parku Krajobrazowym Stanisławczyk Jan, Wasilewski Hieronim Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników Świebodzin 1997
Bielik -Król polskich ptaków Volponi Paolo Edit Faenza, 1998
Zwierzęta chronione w Polsce Winiecki Aleksander, Nowosad Andrzej, Głazaczow Adam Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań1994
Ptaki Jaśliskiego Parku Krajobrazowego Wojewoda Kazimierz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Krosno 1997
Fauna Parków Krajobrazowych Ponidzia Zając Katarzyna, Zając Tadeusz Zarząd Śwętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce 1999