Wycieczki piesze

 • Ścieżka dydaktyczna "Diabelce" - z Sartowic do Świecia - ok. 10 km,
 • czas przejścia ok. 3-4 godz.
 • Ścieżka przyrodnicza "Łunawy" - ok. 2 km,
 • czas przejścia ok. 1 godz.
 • Ścieżka dydaktyczna: "Grodzisko Góra Jana - Stary Młyn - Rezerwat Parowy
 • Ostnicowe Gruczna" ok. 2 km, czas przejścia ok. 2 godz.
 • Ścieżka dydaktyczna "Parów Cieleszyński"

Wycieczki autokarowe

 • Szkoleniowe dla nauczycieli
 • Szlakiem rezerwatów
 • Chełmno (miasto) - Góra Św. Wawrzyńca - Kiełp
 • (wypas owiec w rezerwacie Zbocza Płutowskie)
 • Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny w Chrystkowie i kolekcja starych odmian jabłoni
 • Wycieczka nad rzekę - fauna, flora, procesy geomorfologiczne
 • Wycieczka do lasu - fauna, flora, typy lasów
 • Wycieczka ogólnogeograficzna dla szkół:
 • Bydgoszcz - Chełmno - Świecie - Bydgoszcz około 130 km w przeciągu 8 godz.
 • Wycieczki rowerowe

Dla wszystkich miłośników dwóch kółek co roku organizowany jest cykl wycieczek rowerowych pt. "Rowerem po Parku". Terminy i trasy wycieczek są każdorazowo ogłaszane w internecie i w prasie lokalnej. Wycieczki przeznaczone są dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych, przebiegają po terenie ZPKChiN i okolicach. Celem wyjazdów jest przede wszystkim poznanie najbliższej okolicy, pokazanie piękna otaczającego środowiska, propagowanie turystyki rowerowej i upowszechnianie form czynnego wypoczynku.