Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm)

2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 poz. 151, poz.1220 z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 poz. 1260 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

5. Rozporządzenia nr 19/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. nr 108,  z dn. 21 września 2005 r., poz. 1873) 

6. Rozporządzenia nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. nr 108, z dn. 21 września 2005 r., poz. 1874)

7. Zarządzenia nr 349/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 8 września 2005 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

8. Uchwały nr XLV/748/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe  (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3132)

9. Uchwały nr XLVIII/797/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie włączenia Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe  do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego i zmiany nazwy tego Zespołu (klik)

10. Uchwały nr XLVIII/798/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3999) 

Wszystkie akty prawne związane z utworzeniem oraz reorganizacją Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą znajdziecie Państwo w dziale: Dla Inwestorów.