Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ustala się piątek 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.