Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Fundacją „Inny Świat” oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego https://zpkwm.pl/inwentaryzacja-chomika-europejskiego/  prowadzi badania dotyczące chomika europejskiego.

Celem prowadzonych badań jest:

a) określenie aktualnych miejsc występowania chomika europejskiego na terenie Polski, szczególnie granic zasięgu (dlatego badaniem objęliśmy wszystkie województwa),

b) rozpoznanie świadomości społecznej na temat występowania gatunku w Polsce,

c) zebranie opinii odnośnie uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).

Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego (http://urk.edu.pl/wiadomosci/9892).

Krótki opis formularza:

Formularz składa się z pięciu części:

I. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,

II. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w ich miejscowości,

III. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w uprawach,

IV. Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika europejskiego,

V. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.

Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia. Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut. W celu umożliwienia Państwu zapoznania się z treścią formularza załączamy link do ankiety: https://forms.gle/K2J5QCcXmRBoFzAUA

Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Także informacje o braku chomika w danej miejscowości są cenne i mogą pomóc w zweryfikowaniu danych publikowanych na temat występowania gatunku od lat 70. ubiegłego wieku. Część dotycząca uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat lub/i systemu rekompensat i promowania rolników. Wyniki takich badań mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.