Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą ustala się poniedziałek 8 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r.