Występujący na zboczach doliny Wisły w miejscowości Kozielec Len austriacki (Linum austriacum L.), zaciekawił i zachęcił nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrczu do zorganizowania terenowych zajęć edukacyjnych. Dzięki inicjatywie Dyrekcji szkoły i kadry nauczycielskiej przy współpracy pracowników ZPKnDW i merytorycznym udziale przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Oddział Bydgoski), 22 maja 2024r. uczniowie mogli zobaczyć rzadką roślinę chronioną rosnącą w środowisku naturalnym.

Młodzież zapoznała się z morfologią, biologią i ekologią Lnu austriackiego, występującymi zagrożeniami i sposobami jego ochrony oraz dowiedziała się jakie len posiada właściwości lecznicze i zdrowotne oraz zastosowanie w włókiennictwie, papiernictwie i piekarstwie. Głównym elementem zajęć była jednak nauka pomiarów rozmieszczenia płatów siedliska gatunku chronionego o wyraźnie zarysowanych granicach. Uczniowie, w 3-5 osobowych grupach pod bacznym okiem opiekunów samodzielnie wybierali miejsca i dokonywali zapisu lokalizacji rozmieszczenia Lnu austriackiego. Do tego celu wykorzystano podstawowe narzędzia oraz funkcję geolokalizacji (gps), którą posiada każdy nowoczesny telefon/smartfon. Uczniowie zapisywali punkty i ich współrzędne również w formie tradycyjnej (na papierze) tworząc obrys występowania Lnu austriackiego. Pracy badawczej towarzyszył duży entuzjazm i przyjemność z kontaktu z piękną przyrodą. Pozyskane dane przestrzenne zostały zarchiwizowane przez Dyrekcję ZPKnDW i będą przydatne do celów badawczych, naukowych i edukacyjnych głównie na potrzeby monitorowania stanu zachowania i kondycji stanowiska Lnu austriackiego tj. jedynego miejsca występowania tego rzadkiego i chronionego gatunku na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkim dziękujemy za podjętą inicjatywę, pomoc, uczestnictwo i zaangażowanie. To była bardzo cenna i pożyteczna lekcja!