Rezerwat położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 551 ze Strzyżawy do Wąbrzeźna, pomiędzy miejscowościami Nowy Dwór i Dąbrowa Chełmińska. Głównym celem ochrony w rezerwacie jest kolonia czapli siwej (Ardea cinerea).

Liczba gniazdujących w rezerwacie czapli na przestrzeni lat znacznie się zmniejszyła. W roku 1991 odnotowano 54 gniazda, natomiast w roku 2005 – już tylko 4. Od roku 2008 zaobserwowano powolny wzrost populacji czapli. Wówczas na terenie rezerwatu odnotowano 8 par tych ptaków. W kolejnych latach 2009-2013 liczba zasiedlonych gniazd wynosiła 9 a w 2014 – 10.

Sosnowy drzewostan rezerwatu jest w końcowym stadium regeneracji. Stan zdrowotny sosny (Pinus sylvestris) jest zły, ze względu na zaatakowanie jej przez hubę sosnową (Porodaedalea Pini) i związany z nią mursz rdzeniowy. Sosna wypierana jest przez gatunki liściaste, głównie klon jawor (Acer pseudoplatanus) i jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w wieku 40-120 lat. W rezerwacie występują także: brzoza brodawkowata (Betula pendula), dąb szypułkowy (Quercus robur), dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) oraz dąb czerwony (Quercus rubra). Rzadziej spotkać można klon zwyczajny (Acer platanoides), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), wiąz pospolity (Ulmus minor), osikę (Populus tremula) i grab zwyczajny (Carpinus betulus).

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Data uznania 07.09.1962 r.
Powierzchnia  4,14 ha
Położenie administracyjne gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
Podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Cel ochrony Kolonia czapli siwej (Ardea cinerea), gnieżdżącej się na starych drzewach sosny zwyczajnej