Wisła

Pod względem hydrograficznym cały obszar Zespołu Parków położony jest w dorzeczu Wisły, znaczna jego część w zlewni bezpośredniej. W granicach ZPKChiN do Wisły wpływają dwa duże, lewobrzeżne dopływy: Wda (Czarna Woda) i Mątawa, które zbierają wody z rozległych obszarów sandrowych i pojeziernych.

Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody związane są ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami w górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie w grudniu, sporadycznie w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły miało miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane były dużą ilością wód roztopowych i związanymi z tym zatorami lodowymi. Zdarzały się też przypadki powodzi letnich będących wynikiem obfitych i długotrwałych opadów. Cały odcinek koryta Wisły na terenie Parku jest uregulowany w postaci obwałowań i umocnień brzegu przy pomocy około 1000 ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale od 200 do 430 m.

Na obszarze Zespołu Parków występuje 117 jezior o łącznej powierzchni ok. 239 ha. Określenie całkowitej ilości wody zawartej w jeziorach było możliwe jedynie w oparciu o obliczenia szacunkowe. Tylko dla dwóch zbiorników (Starogrodzkie Północne, Skrzynka) istnieją aktualne i kompletne dane morfometryczne IMGW, umożliwiające określenie wielkości ich zasobów wodnych.

Dominującym typem genetycznym występujących tu jezior są zbiorniki będące pozostałością dawnego koryta Wisły - starorzecza, w mniejszym stopniu jeziora wypełniające zagłębienia międzywydmowe oraz zbiorniki nierównomiernej akumulacji lodowcowej i wytopiskowe.

Zestawienie parametrów morfometrycznych większych zbiorników jeziornych na terenie ZPKChiN.

Nazwa jeziora Wys.
zwierciadła
wody
[m n.p.m]
Pow.
 [ha]
Głęb.
maks.
[m]
Głęb.
śr.
[m]
Objętość
zbiornika
[tys.m3]
 Skrzynka 29,7 11,5 2,6 1,6 184,0
 Reptówka 27,0 11,3 - - -
 Wielka Łacha 26,9 3,6 - - -
 Bez nazwy k/wsi Czarze 26,8 12,9 - - -
 bez nazwy k/Dębowca 25,5 17,8 - - -
 Luszkowskie - 4,7 - - -
 bez nazwy k/Topolna 73,5 3,3 - - -
 Starogrodzkie Północne 22,7 18,5 5,2 2,7 494,5
 Starogrodzkie Południowe 22,8 4,4 - 2,5 110,0
 Topiel - 1,4 - - -
 bez nazwy k/Rybieńca - 3,1 - - -
 bez nazwy k/Grubna - 2,8 - - -
 Mała Wisła - 7,8 - - -
 bez nazwy k/Kolna 21,0 8,2 - - -
 bez nazwy k/Ostrowa Św. 20,9 3,5 - - -
 Nidzkie 18,7 4,9 - - -
 bez nazwy k/Dorposza 19,5 14,4 - - -
 Stara Wisła 16,9 13,2 - - -
 bez nazwy k/Bratwina 17,1 12,3 - - -
 Święte 20,8 7,8 - - -
 Rozgarty 46,7 4,9 - - -
 Piła 37,0 1,6 - - -
 bez nazwy k/ L. Bojanowo 25,8 1,4 - - -
 Bzowskie 15,1 2,9 - - -
 Bochlińskie 72,1 4,5 - - -