Nazwa Kociewie (dawniej Koczewie), w użyciu prawdopodobnie już w końcu średniowiecza, choć w źródłach pisanych XV-XVIII w. zupełnie nieznana, po raz pierwszy zapisana zapewne dopiero w latach 1810-1820 w dokumentach etnograficznych w Świeciu i od tego czasu rozpowszechniana, nie jest przez naukowców całkowicie wyjaśniona. Obszar Kociewia liczy około 3000 km kw. powierzchni. Stolicą Kociewia jest miasto Starogard Gdański. Kociewiacy należą do jednej z wschodnio - pomorskich grup etnicznych.

Badacze uważają, że grupa ta powstała w XII wieku, na skutek zmieszania się rodzimej, pomorskiej ludności z napływowymi elementami osadniczymi, po-chodzącymi głównie z obszarów chełmińskiego i kujawskiego. Region kociewski stanowił więc niejako obszar zde-rzeniowy, pośredni między wielką kontynentalną grupą mazowiecką i wielkopolską z jednej strony, a litoralną, kaszubską z drugiej strony.