Do najważniejszych form działania Centrum należą, organizowane corocznie:

  • Dni Nowego
  • Prezentacje teatralne
  • Spotkania rycerskie
  • Biesiady lalkarskie
  • Szereg konkursów recytatorskich
  • Liczne zabawy i plenery

W Centrum w sposób trwały działają następujące zespoły:

  • Fistulatores et Cantores Novienses, czyli Piszczkowie i Śpiewacy Novieńscy
  • Teatr Lalek i Cieni "Baśniowy Świat"
  • Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej
  • "Rychławiaki" zespół pieśni i tańca

Adres:
Centrum Kultury "Zamek"
Plac Zamkowy 3
tel. 33 27 350
86-170 Nowe