Statutowe założenia są realizowane poprzez

  • prowadzenie w szkołach tzw. żywych lekcji historii,
  • aktywne uczestnictwo w inicjatywach samorządowych oraz lokalnych instytucji kulturalnych,
  • uczestnictwo w corocznych Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • organizowanie "Turnieju Rycerskiego o Złotą Jaszczurkę",
  • wspieranie powstawania nowych bractw rycerskich np. za zamku w Świeciu czy w Radzyniu Chełmińskim.

W 2000 roku z inicjatywy zastępu, ogromnemu zaangażowaniu braci rycerskiej oraz pomocy władz lokalnych rozpoczęto tworzenie osady średniowiecznej tzw. małego Biskupina. Przy ulicy Kościelnej w Chełmnie, na działce o powierzchni około 3700 m. kw., powstaje stylizowana Osada Średniowieczna otoczona palisadą z kramami kupieckimi, a docelowo warsztatami rzemieślniczymi oraz karczmą. Mają się tu odbywać żywe lekcje historii dla dzieci i młodzieży szkolnej, przez różnego rodzaju zabawę i pracę np. lepienie garnków.

Adres Kontaktowy:
Artur Strzelecki
ul. Jastrzębia 5 m 10
Chełmno
tel. 501-133-320

Siedziba:
Baszta Panieńska
Al. 3-go Maja
86-200 Chełmno

tel/fax. (056) 676-11-83
lub 82 676-19-67, 462-90-04
www.zastepchelminski.pl