Celami statutowymi Towarzystwa są:

 • Rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej w środowisku wiejskim,
 • Promowanie atrakcyjnych form wypoczynku i turystyki na wsi,
 • Zapobieganie degradacji naturalnego środowiska człowieka,
 • Wspieranie produkcji zdrowej żywności w rodzinnych gospodarstwach rolnych, spełniających również funkcje bazy turystyczno-wypoczynkowej,
 • Orientowanie rolników na korzyści wynikające z prowadzenia działalności turystycznej.

Działaniami Towarzystwa kieruje Zarząd w 5-osobowym składzie. Aktualnie Towarzystwo "Rolnictwo-Turystyka" zrzesza 21 członków, głównie rolników prowadzących działalność agroturystyczną na terenie Pomorza i Kujaw. Zgodnie z założeniami statutowymi Towarzystwo "Rolnictwo-Turystyka" działa na zasadzie "non proffit".

Aktualnie do głównych zadań Towarzystwa należą:

 • Doradztwo i szkolenia w zakresie rozpoczynania działalności agroturystycznej,
 • Prowadzenie bazy danych na temat miejsc wypoczynkowych u rolników,
 • Informacja dla klientów o możliwościach wypoczynku na wsi,
 • Poszerzenie oferty wypoczynku poprzez wprowadzenie nowych form rekreacji,
 • Udział w projektach dotyczących turystycznego zagospodarowania np. parków krajobrazowych,
 • Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej,
 • Współpraca z samorządami lokalnymi i innymi organizacjami w celu rozwoju turystyki wiejskiej,
 • Współpraca międzynarodowa,
 • Promocja regionu przez udział w targach krajowych i międzynarodowych,

Towarzystwo "Rolnictwo-Turystyka" posiada przeszkoloną grupę osób, które mogą uczestniczyć w pracach związanych z realizacją różnych projektów z zakresu turystyki wiejskiej.

Adres:
Strzelce Dolne 18
86-022 Dobrcz
tel./fax.: 0-52 3817054

Prezes Towarzystwa: Leonard Gwit