Szlak Wdy

Długość rzeki 198 km
Długość szlaku 195 km

Wda, zwana też Czarną Wodą, jest lewym dopływem Wisły. Płynie na Pojezierzu Południowo-Pomorskim przez Równinę Charzykowską, Bory Tucholskie i Wysoczyznę Świecką, w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Ta piękna, nizinno-leśna, meandrująca wśród lasów rzeka posiada liczne zakola, a piaszczysto-kamieniste dno porastają wodorosty. W niewielkiej odległości od Wdy leży ponad 350 mniejszych lub większych jezior. Ujście do Wisły w Świeciu znajduje się na wysokości ok. 23 m n.p.m. Pokonanie kajakiem Wdy nie stanowi trudności nawet dla mniej wprawnych wodniaków, jedynie przy złych warunkach atmosferycznych groźną przeszkodę może stanowić Jez. Wdzydzkie.

Czarny szlak rowerowy "Dolina Dolnej Wisły"

Odcinek Cierpice - Bydgoszcz Wschód (49,7 km)

Odcinek szlaku dzieli się na dwie części o odmiennej charakterystyce. Pierwsza prowadzi sosnowymi lasami Puszczy Bydgoskiej po gruntowych drogach, gdzie teren jest nieznacznie pofałdowany i poruszanie się w nim nie sprawi najmniejszej trudności żadnemu rowerzyście. Fragment od Przyłubia do Bydgoszczy dostarczy największej satysfakcji osobom preferującym szybką szosową jazdę w otwartym terenie. Krajobrazowo i przyrodniczo godne uwagi są okolice Zielonej Strugi. Na trasie tego odcinka warto zobaczyć m. in. drewnianą zabudowę wsi Łęgnowo, zespół młyński w Otorowie oraz cmentarz menonicki w Przyłubiu.

Odcinek Bydgoszcz Wschód - Świecie (59,3 km)

Interesujący odcinek szlaku, prowadzący wzdłuż stromych, wspaniale urzeźbionych, zboczy Doliny Wisły. Dzięki temu znajdują się tu zjazdy i podjazdy, gruntowe i asfaltowe drogi oraz wspaniałe widoki na dolinę Wisły. Z pewnością warto zobaczyć zamek krzyżacki w Świeciu, jaskinię "Bajka" w Gądeczu, Źródło Św. Rocha, podcieniową chatę z 1770 roku w Chrystkowie z kolekcją starych odmian jabłoni, młyn wodny z 1880 roku, przy którym realizowany jest projekt "Ochrony starych gatunków zbóż nad Dolną Wisłą" oraz zabytki kultury sakralnej, drewniany kościół we Włókach i Topolnie. Do interesujących obiektów tego odcinka szlaku należą usytuowane na wysokich zboczach i dobrze widoczne w terenie grodziska wczesnośredniowieczne w Strzelcach Dolnych, Topolnie i Grucznie.

"Szlak Nadwiślański" - zielony (ok. 51 km) - atrakcyjny i łatwy do przebycia szlak turystyczny, łączący Bydgoszcz ze Świeciem. Swój początek bierze na stacji kolejowej Bydgoszcz Leśna i biegnie razem z niebieskim szlakiem Brdy. W Bydgoszczy prowadzi u podnóża strefy krawędziowej natomiast w granicach gmin Osielsko i Dobrcz wkracza na wierzchowinę wysoczyzny morenowej. Od Topolinka do Głogówka Królewskiego wiedzie wałem przeciwpowodziowym. Szlak odznacza się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi.

Szlak "Na Diabelce" - czarny (ok. 11 km) - stanowi przedłużenie szlaku zielonego w kierunku północnym (do Sartowic). Na przeważającej długości prowadzi brzegiem Wisły, u podnóża stromych zboczy doliny Wisły i jest bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym. Wraz z czarnym szlakiem wiedzie ścieżka dydaktyczna "Czarcie Góry" na której zamontowano kładki z pomostami.

Ścieżka przyrodnicza Wielkie Łunawy (projekt)

Położona jest w kompleksie leśnym, ciągnącym się wzdłuż zbocza Wisły, między Gogolinem a Wielkimi Łunawami. Długość ścieżki wynosi około 2,5 km. Jest bardzo interesująca ze względu na występowanie rzadkich, często chronionych gatunków roślin kwitnących wiosną.

Ścieżka rozpoczyna się na skraju wsi Wielkie Łunawy od niewielkiego stawu przy drodze Chełmno-Grudziądz. Wędrówka brzegiem stawu, daje możliwość obserwacji gatunków wodnych i przybrzeżnych flory i fauny. Z gatunków wodnych dominuje moczarka kanadyjska i rzęsa wodna. Na brzegu stawu występuje olsza szara, z fauny różne gatunki ślimaków. W okresie wiosny obserwować można stadia rozwojowe płazów, skrzek kijanki, młode żaby i kilka gatunków ważek. Do stawu wpływają trzy źródła, które tworzą półkoliste nisze gdzie nanoszony jest materiał skalny.