Czarny szlak rowerowy "Dolina Dolnej Wisły"

Odcinek Cierpice - Bydgoszcz Wschód (49,7 km)

Odcinek szlaku dzieli się na dwie części o odmiennej charakterystyce. Pierwsza prowadzi sosnowymi lasami Puszczy Bydgoskiej po gruntowych drogach, gdzie teren jest nieznacznie pofałdowany i poruszanie się w nim nie sprawi najmniejszej trudności żadnemu rowerzyście. Fragment od Przyłubia do Bydgoszczy dostarczy największej satysfakcji osobom preferującym szybką szosową jazdę w otwartym terenie. Krajobrazowo i przyrodniczo godne uwagi są okolice Zielonej Strugi. Na trasie tego odcinka warto zobaczyć m. in. drewnianą zabudowę wsi Łęgnowo, zespół młyński w Otorowie oraz cmentarz menonicki w Przyłubiu.

Odcinek Bydgoszcz Wschód - Świecie (59,3 km)

Interesujący odcinek szlaku, prowadzący wzdłuż stromych, wspaniale urzeźbionych, zboczy Doliny Wisły. Dzięki temu znajdują się tu zjazdy i podjazdy, gruntowe i asfaltowe drogi oraz wspaniałe widoki na dolinę Wisły. Z pewnością warto zobaczyć zamek krzyżacki w Świeciu, jaskinię "Bajka" w Gądeczu, Źródło Św. Rocha, podcieniową chatę z 1770 roku w Chrystkowie z kolekcją starych odmian jabłoni, młyn wodny z 1880 roku, przy którym realizowany jest projekt "Ochrony starych gatunków zbóż nad Dolną Wisłą" oraz zabytki kultury sakralnej, drewniany kościół we Włókach i Topolnie. Do interesujących obiektów tego odcinka szlaku należą usytuowane na wysokich zboczach i dobrze widoczne w terenie grodziska wczesnośredniowieczne w Strzelcach Dolnych, Topolnie i Grucznie.

Odcinek Świecie - Nowe (58,7 km)

W łączącym Świecie z Nowem odcinku czarnego szlaku rowerowego możemy wyodrębnić trzy, różniące się w zasadniczy sposób fragmenty. Pierwszy z nich prezentuje walory krajobrazowe rolniczych terenów Wysoczyzny Świeckiej od Świecia przez Czaple po Sartowice, gdzie znajduje się pałac oraz park z licznym egzotycznym starodrzewem i ciekawą architektonicznie kaplicą grobową. Drugi odcinek obejmuje wspaniały liściasty bór w rezerwacie przyrody "Grabowiec" oraz geograficznie należący już do Borów Tucholskich sosnowy las w okolicach wsi Śwęte. Ostatnia, najdłuższa część trasy, pokazuje charakter łąk i pól otaczających Mątawę; w rejonie tym na uwagę zasługują liczne zabytki architektury osadników olęderskich - menonitów we wsiach Michale, Dragacz, Wielki Lubień, Wielki Komórsk i Tryl.

Odcinek Nowe - Gniew (41,4 km)

Przebieg czarnego szlaku rowerowego na odcinku pomiędzy miejscowościami Nowe i Gniew można polecić każdemu. Pierwszy odcinek szlaku urzeka wyjątkowymi panoramami doliny Wisły w Nowem, malowniczymi okolicami Kozielca i jeziora Półwieś oraz zachwycająco dziką przyrodą rezerwatu Wiosło Duże i Małe. Druga część szlaku to sprinterski asfalt, którym dotrzemy do Tymawy i Opalenia, a później do nadwiślańskich łąk. W Gniewie czekają kolejne atrakcje w postaci odbudowanego zamku krzyżackiego, z którego roztaczają się rozległe widoki na Wisłę i okolice. W Gniewie istnieje możliwość przeprawienia się promem na drugi brzeg Wisły i jazdy prawobrzeżną częścią szlaku.

Odcinek Gniew - most na Wiśle koło Tczewa (33,0 km)

Odcinek szlaku jest bardzo prosty, nie wymaga tężyzny fizycznej ani szczególnego zmysłu orientacji terenowej. Szlak, na tym odcinku przebiega asfaltową drogą wśród pól i łąk Niziny Walichnowskiej, przez ciekawe i historyczne miejsca, związane z osadnictwem olęderskim. Warto tu zobaczyć m. in. cmentarze menonickie w miejscowości Małe i Wielkie Walichnowy oraz Międzyłęż, a we wsi Rybaki dworek i unikatowy węzeł hydrotechniczny o zabytkowym charakterze składający się ze śluzy i przepompowni zbudowany w latach 1888-1896 r.

Odcinek most na Wiśle koło Tczewa - Kwidzyn (55,0 km)

Po przejechaniu na drugi brzeg Wisły, krajobrazy Wielkich Żuław Malborskich, zaskakują równinnym charakterem. Najciekawszym fragmentem tego prawobrzeżnego odcinka szlaku są okolice wiosek Mątowy i Białej Góry, a rezerwaty przyrody "Mątawy", "Las łęgowy nad Nogatem", "Biała Góra" oraz śluzy na Nogacie zaciekawią chyba każdego. Prawdziwą atrakcją są zabytki Kwidzyna, w którym perełką jest gotycki zespół katedralno-zamkowy z XIV w.

Odcinek Kwidzyn - Grudziądz (50,9 km)

Odcinek czarnego szlaku rowerowego z Kwidzyna do Grudziądza najciekawiej prezentuje się w sosnowym borze w okolicy Leśnictwa Sadlinki oraz fragmencie trasy bezpośrednio poprzedzającej Grudziądz. Podjazdy na wysokie wzniesienia (Łosiowe Góry), dawne umocnienia obronne oraz panoramy Wisły stanowią największe atrakcje, reszta szlaku w dużej części prowadzi otwartymi terenami użytków rolnych. Na trasie warto zobaczyć kościół w Wielkim Wełczu oraz Łosiowe Góry, które są swego rodzaju osobliwością przyrodniczą tego terenu.

Odcinek Grudziądz - Chełmno (44,9 km)

Po opuszczeniu Grudziądza czarny szlak rowerowy prowadzi bocznymi leśnymi duktami przy jeziorze Raduńskim i dalej asfaltowymi drogami wzdłuż krawędzi Pojezierza Chełmińskiego i wykorzystywanych pod uprawy terenów doliny Wisły. W rejonie Ostrowa Świeckiego szlak prowadzi wałem przeciwpowodziowym, z którego można zobaczyć majestatycznie płynącą rzekę i strome osuwiska znajdujące się na drugim brzegu rzeki. Największą atrakcją turystyczną tego odcinka są, wyjątkowe w skali kraju, zabytki Chełmna z pięknym renesansowym ratuszem i dobrze zachowanym murem obronnym z basztami. Warto również zwrócić uwagę na okolice Wielkich Łunaw oraz na obszar wydmowy okolic Podwieska i Kolna.

Odcinek Chełmno - Ostromecko (46,6 km)

Jest jednym z ciekawszych odcinków na trasie całego szlaku. Na fakt ten składa się wyjątkowe bogactwo walorów przyrodniczych, historycznych oraz krajobrazowych; i tak na trasie szlaku mamy, wiele unikalnych zabytków architektury, kilka punktów widokowych, zjazdów i podjazdów oraz rezerwatów przyrody, m. in. "Góra Św. Wawrzyńca" z interesującymi odkryciami archeologicznymi oraz "Zbocza Płutowskie", na których realizowany jest projekt wypasu zanikającej w Polsce starej rasy owiec - wrzosówek. Do bardzo interesujących zabytków na trasie zliczyć należy zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku z dwoma pałacami i parkami oraz mauzoleum.

Odcinek Ostromecko - Zamek Bierzgłowski (31,4 km)

Końcowy odcinek czarnego szlaku rowerowego Doliny Dolnej Wisły w znacznej części prowadzi sosnowym lasem w okolicy przełomu Wisły i krawędzi rolniczych terenów okalających Górny Kanał. Dużą atrakcją łączącej Ostromecko z Zamkiem Bierzgłowskim trasy są zjazdy i podjazdy w okolicach Rzęczkowa, w trakcie, których możemy podziwiać widoki na okolice Wisły i Złej Wsi. Ciekawostkę stanowi również zamek krzyżacki, w przeszłości siedziba komturii bierzgłowskiej, oraz dworek w Skłudzewie z przylegającym parkiem.

Zielony szlak rowerowy dookoła doliny Wisły

Wytyczony przez członków Bydgoskiego Towarzystwa Cyklistów zielony szlak rowerowy o długości prawie 90 km prowadzi z Bydgoszczy do Chełmna przez Gruczno a następnie Ostromecka i Fordonu i prawie w całości wiedzie asfaltowymi drogami wzdłuż doliny Wisły. Główną atrakcję stanowią liczne zabytki architektury w Chełmnie, Ostromecku i Topolnie. Wadą szlaku jest jego słabe oznakowanie.

Szlak rozpoczyna się przy przystanku tramwajowym w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Przekraczając rozległe tereny rekreacyjne, ruchliwe ulice (Gdańską i Armii Krajowej), a następnie Zamczyskiem i Sielską szlak dociera do Nowego Fordonu. Granice administracyjne Bydgoszczy opuszcza szosą do Koronowa. Dalej przez Strzelce Dolne do Trzęsacza gdzie największe wrażenie robi panorama Wisły, szlak kieruje się na wąski asfalt do Kozielca, Topolna i Gruczna. W Głogówku Królewskim rowerowa trasa dociera do niebezpiecznej i bardzo ruchliwej drogi krajowej, którą podąża przez most na Wiśle do chełmińskiego rynku. W Chełmnie szlak prowadzi w stronę szosowego zjazdu i przebiega obok strzeżonego kąpieliska nad Jez. Starogrodzkim. Dalej przez Czarże, Rafę i las o mieszanym charakterze mijając malownicze, skryte, wiejskie domostwa dociera do Ostromecka. Przy bramie głównej tzw. Nowego Pałacu ruchliwą drogą z Unisławia kieruje się do mostu na Wiśle w Bydgoszczy.