Miejscowość ze wspaniałym punktem widokowym na dolinę Wisły, położona na krawędzi wysoczyzny chełmińskiej, widoczna jest ze znacznej odległości. W latach 1244-1454 zbudowano tu zamek, będący siedzibą komturów krzyżackich.

Z bogatej przeszłości Starogrodu przetrwały nieliczne obiekty, m.in. dwór z początku XIX w., kuźnia z przełomu XIX/XX w., schron amunicyjny z 1914 r. oraz górujący nad pobliskimi terenami kościół p.w. św. Barbary pochodzący z 1754 r.