Wczesno-średniowieczną osadę wzniesiono prawdopodobnie na przełomie X/XI wieku. Grodzisko posiadało wał, zbudowany w konstrukcji przekładkowej. Razem z grodami w Świeciu i Grucznie tworzyło zespół strażnic przygranicznych.

Do dnia dzisiejszego zachowało się wysokie wzniesienie o charakterystycznym kształcie talerza, stąd jego lokalna nazwa „Talerzyk”. Ze szczytu rozpościera się szeroka panorama na dolinę Wisły.