Jedyna w województwie kujawsko-pomorskim jaskinia. Jaskinia utworzyła się w plejstoceńskich, droboziarnistych piaskowcach, o spoiwie węglanowym. Piaskowce charakteryzują się zróżnicowanym stopniem zwięzłości, co decyduje o rzeźbie ścianki i kształcie jaskini.

Jaskinia Bajka I stanowi niską komorę z bocznymi wnękami. Pustka ta powstała i poszerza się w wyniku osiadania piasków w jej podłożu spowodowanym rozmywaniem i spełzywaniem tych osadów w najniższej części zbocza, w strefie silnego wysięku wody. w bezpośrednim sąsiedztwie Jaskini Bajka I znajduje się Jaskini Bajka II, która za otworem wejściowym posiada zwężający się korytarzyk doprowadzający do niskiej salki z kilkoma płytkimi wnękami.

Osobliwością jaskini jest naciek o wysokości ok. 0,5 m. Jest on podobny do nacieków tworzonych przez mleko wapienne.