Podziwiać tu można ogromne pakiety skalne piaskowców, które tworzą rzadko spotykane na Niżu Polski formy jaskiniowe m. in. jamy, schroniska i okapy. Formy te zasługują na uwagę z powodu rzadkiego występowania, niezwykłego charakteru oraz zagadkowej ich genezy.

To projektowany rezerwat geomorfologiczny, obejmujący malowniczy głęboki parów wcinający się w krawędź Wysoczyzny Świeckiej. Nachylenie zboczy parowu sięga 70 stopni, w niektórych miejscach wykształciły się osuwiska i wypłuczyska. Niemal cała powierzchnia projektowanego rezerwatu porośnięta jest lasem.

W drzewostanie dominują gatunki liściaste: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, w warstwie krzewów zaś wiciokrzew suchodrzew, wiąz pospolity, bez czarny, leszczyna. Środkiem parowu płynie strumień o nazwie „Struga Niewieścińska”.

Podziwiać tu można ogromne pakiety skalne piaskowców, które tworzą rzadko spotykane na Niżu Polski formy jaskiniowe m. in. jamy, schroniska i okapy. Formy te zasługują na uwagę z powodu rzadkiego występowania, niezwykłego charakteru oraz zagadkowej ich genezy. Piaskowce tworzą tu m. in. schronisko, niewielką niszę skalną szerokości dwóch metrów i wysokości pół metra, która głębiej się zwęża i nieco obniża przechodząc w niedostępną szczelinę. Występuje tu również potężny okap o szerokości prawie siedmiu metrów i wysokości jednego metra, są to jedyne i największe okazy piaskowców jakie można spotkać w województwie kujawsko-pomorskim.