Zachowały się tutaj dobrze wykształcone zespoły muraw kserotermicznych. Na uwagę zasługuje płat ostnicy Jana - stepowego gatunku trawy rzadko spotykanej w Polsce. Jest to jedno z bardziej zwartych i bogatych stanowisk nad Wisłą.

Rezerwat podlega czynnej ochronie polegającej na wycinaniu zarośli. Obszar, na którym znajduje się rezerwat należy do regionów Polski o najwyższej możliwości stepowienia, w słoneczny letni dzień przypowierzchniowa warstwa gleby może nagrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza.