W małym rezerwacie ścisłą ochroną objęto wał dawnego grodziska i niewielki fragment zbocza doliny Wisły. Odkryto tu wczesnośredniowieczny zespół osadniczy (dawną lokalizację Chełmna), który może być uznany za jeden z najważniejszych ośrodków administracyjno-gospodarczych Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Odsłonięto pozostałości wczesnoromańskiej bazyliki z I połowy XI wieku - najwcześniejszej rozpoznanej, jak do tej pory świątyni chrześcijańskiej z rejonu Pomorza i Mazowsza oraz odkryto dwie unikatowe komory grobowe z okresu wikińskiego (przełom X i XI wieku) - z bogatym wyposażeniem. Zespół osadniczy w Kałdusie można uznać za jeden z interesujących kompleksów stanowisk archeologicznych w Polsce.