gwpk

       W dniu 28 marca 2017 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyła się konferencja podsumowująca projekt BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt był realizowany przez Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z jednostkami współrealizującymi tj.: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Wdeckim Parkiem Krajobrazowym. Łączna wartość projektu wynosiła 3 331 561,00 zł. Projekt "BIO+ poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo "bioróżnorodność" jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna tego jest smutna - jest nią zanikanie różnorodności biologicznej.

     Wymieranie gatunków zwierząt i roślin nabiera coraz większego tempa. Pomimo znaczenia bioróżnorodności dla życia każdego organizmu na Ziemi, pomimo świadomości, że gatunki fauny i flory znikają każdego dnia, wśród wielu osób wciąż pokutuje przekonanie, że choć warto chronić zwierzęta i rośliny, a troska o środowisko to piękna idea, to przecież nie możemy dbać o przyrodę kosztem rozwoju gospodarczego. Poprzez realizację projektu chcemy uświadomić odbiorcom, jak ważna jest bioróżnorodność - nie tylko dla samej przyrody, ale właśnie z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Celem projektu edukacyjnego "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt.

W ramach projektu wyposażono 2 pracownie edukacyjnych "Rycykowy Zakątek" oraz "Miętowy Gaj". Obydwie pracownie zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne np. sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, zestawy preparatów mikroskopowych oraz foliogramy. W wyniku realizacji projektu treści związane z nauczaniem i wychowaniem pro środowiskowym prezentowane są w sposób bardzo interesujący, aby w następstwie uczyły nowego podejścia do problemów związanych z ekologią. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć w pracowni GWPK w ramach projektu wykonano makietę parku oraz nagrano film w technologii 3D dotyczący bioróżnorodności fauny i flory. Z kolei sposób wykonania pokoi tematycznych w pracowni BPK pozwala odbiorcom przenieść się do innego świata, wejść do nory lisa albo gniazda perkoza.

Wokół pracowni "Rycykowy Zakątek" został utworzony ogród edukacyjny, natomiast w pobliżu Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" zostało zmodernizowanych 8 ścieżek edukacyjnych. Odwiedzający mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, gospodarki leśnej, różnych gatunków ptaków, małych i dużych owadów, roślin zielnych, krzewów oraz drzew i nie tylko. Wyjście w teren umożliwia dzieciom bezpośredni kontakt z rzeczywistością przyrodniczą. Jest to aktywna forma zajęć, która odbywa się na świeżym powietrzu. W ogrodzie na zwiedzających czeka szereg różnych atrakcji m.in. 8 enklaw tematycznych przedstawiających odmienne środowiska.

Ponadto w trakcie realizacji projektu zrealizowano 4 konferencje, 3 z nich mają za zadanie poruszać nie tylko kwestie związane z bioróżnorodnością ale także pełnić funkcję promocyjną. Zostały zorganizowane 2 seminaria, jedno dotyczące szaty roślinnej GWPK w kontekście bioróżnorodności natomiast drugie bioróżnorodności w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK, przeprowadzonych zostało 10 konkursów: fotograficzny, plastyczny, Eko prezenter i Szkoła Eko-prezenterów oraz Zwiad po GWPK. Zostały zorganizowane również wycieczki pt. Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły (Forty w Toruniu - NATURA 2000 PLH040001), (Cytadela Grudziądz - NATURA 2000 PLH040014), Twierdza Chełmno i Zamek Świecie - NATURA 2000 PLH040025). Kolejną formą edukacji zrealizowaną w ramach projektu jest przeprowadzenie całego cyklu różnorodnych warsztatów m.in. fotograficznych, z geocachingu, dotyczących ochrony przyrody w dolinie dolnej Wisły a także aktywnego monitorowania zmian klimatu i tworzenia mapy gatunkowej województwa kujawsko - pomorskiego. Odbyło się również szkolenie z zakresu ochrony in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych. Ponadto w pracowniach, na ścieżkach edukacyjnych i w ogrodzie BPK i GWPK zostały zorganizowane dni otwarte, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania parków krajobrazowych, zwiedzić siedzibę, posłuchać wykładów na temat bioróżnorodności oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną. W celu pozyskania szerokiego grona odbiorców projektu został zorganizowany festyn Święto Łąk. Impreza plenerowa poruszała kwestie związane z rolnictwem ekologicznym. W ramach projektu wydano także szereg wydawnictw, są to m.in. Informator- przyrodniczo turystyczny GWPK oraz przewodnik pt. Rezerwaty przyrody w Dolinie Dolnej Wisły. Zdjęcia z konferencji do obejrzenia tutaj.