bpk

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPKP.04.05.00-04-0005/17 dotycząca przedsięwzięcia pn. „Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego.” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.