kpk

20 października odbywa się Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Święto ustanowione przez Radę Europy, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2019 r. hasłem przewodnim jest Woda w krajobrazie

Woda jest integralnym i immanentnym składnikiem wielu krajobrazów, a jej znaczenie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak obecnie w obliczu coraz bardziej uszczuplających się jej zasobów. Dlatego popularyzowanie wiedzy z zakresu znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów, jak również jej roli w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych jest bardzo ważne i potrzebne.

 

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem lat poprzednich, będą organizowane „spacery krajobrazowe”. Ideą spacerów jest aby, odbywały się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Organizowane są w celu przekazania uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

W roku 2017 w całej Polsce zorganizowano łącznie ponad 30 różnych inicjatyw związanych z obchodami Dnia Krajobrazu, a w roku ubiegłym, odbyło się około 130 spotkań, spacerów i innych wydarzeń, których tematem przewodnim był krajobraz.

W tym roku również zachęcamy do organizowania spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu, o których z przyjemnością będziemy informować na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Informacje na ten temat prosimy zgłaszać poprzez formularz.

http://spacery2019.gdos.gov.pl/