bpk

Dnia 20.05.2015 r. Brodnicki Park Krajobrazowy odwiedziła grupa 48 najmłodszych uczestników edukacji przyrodniczej z Brodnicy. Dzieci wyruszyły na ścieżkę edukacyjną „Szlakiem Czerwonego Kapturka” ubrane w zakupione stroje. Dziewczynki: czerwone kapturki i fartuszki, chłopcy: czapki z piórkiem i kamizelki. Każdy uczestnik wędrował śladami bohaterów bajek, a stroje ułatwiły dzieciom wczucie się w rolę bohaterów bajek. Po powrocie ze ścieżki dzieci rozwiązywały zadania z opracowanych kart pracy do ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Czerwonego Kapturka”.

 

       

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z rodzinami na piknik ekologiczny z okazji "Dnia Dziecka" zorganizowany w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Impreza odbędzie się w niedzielę 31.05.2015 r. na ul. Zamkowej, 87-300 Brodnica o godz. 15:00 - 18:00. W programie przewidziano animacje, warsztaty ekologiczne oraz konkursy przyrodnicze z nagrodami. Do wygrania m.in. rower. Oficjalne wręczenie głównych nagród odbędzie się na ul. Zamkowej w Brodnicy.

Organizatorzy: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Brodnicki Park Krajobrazowy, Urząd Miasta Brodnica Wydział Turystyki.

W dniach 15 oraz 16 kwietnia w Brodnickim Parku Krajobrazowym odbyły się plenerowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjno-promocyjnego „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. W dwudniowym spotkaniu w naszym parku uczestniczyło aż 500 uczniów wraz z nauczycielami, z dziesięciu placówek szkolnych województwa kujawsko-pomorskiego.

 Zajęcia odbyły się na terenie ośrodka edukacji ekologicznej „Miętowy Gaj” oraz na leśnej ścieżce edukacyjnej pt. „Bobrowiska”.  Organizator zapewnił transport uczestników do parku i z powrotem, a na miejscu kadrę profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla wszystkich oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone były tematyce proekologicznej oraz przybliżyły uczniom dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe naszego województwa.

 Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana jest w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

http://szkolagruta.com.pl/

http://www.spugoszcz.brzuze.eu/index.php/8-newsy/218-eko-skrzat

http://ekogazeta.com.pl/ekoinfo/item/1181-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat.html

http://www.powiatwloclawski.pl/edukacja-kultura-sport/item/1755-eko-skrzat-z-przyroa-za-pan-brat

http://wyborcza.pl/1,91446,17364236,Kujawsko_Pomorskie__Kampania_edukacyjno_przyrodnicza.html

http://mojakruszwica.pl/index.php/spoleczenstwo/207-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat

 

 

     

 

 

  Drukuj
 Znamy listę szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w  parkach krajobrazowych województwa.
 
- Ofertę atrakcyjnych, pobudzających wyobraźnię zajęć kierujemy do uczniów szkół podstawowych. Plenerowe warsztaty  poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce proekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.

Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w projekcie zorganizuje 50-osobową grupę uczniów (w wieku od 6 do 13 lat) z opiekunami. Każda grupa weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia ruszą w kwietniu i potrwają do połowy czerwca.

O uczestnictwie w projekcie decydowało pierwszeństwo zgłoszeń według klucza powiatów województwa, z których napływały zgłoszenia szkół; tzn. po wyczerpaniu zgłoszeń, po jednej placówce z wszystkich powiatów województwa, nastąpiła kwalifikacja szkoły, która jako kolejna nadesłała swoje zgłoszenie z danego powiatu.

  • Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie tutaj
  • Harmonogram zajęć tutaj.

Szkoły zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o terminie i miejscu wyjazdu uczniów przez organizatora.

Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana będzie w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski


30 stycznia 2015 r.

Rusza przygotowany przez Urząd Marszałkowski projekt „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów szkół podstawowych z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w  parkach krajobrazowych województwa. Zachęcamy szkoły do zgłaszania udziału w przedsięwzięciu.

- Ofertę atrakcyjnych, pobudzających wyobraźnię zajęć kierujemy do uczniów szkół podstawowych. Warsztaty zorganizowane w plenerze poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów, oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce pro-ekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.

Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w projekcie zorganizuje 50-osobową grupę uczniów (w wieku od 6 do 13 lat) z opiekunami. Każda grupa weźmie udział w jednym spotkaniu we wskazanym przez organizatora parku krajobrazowym. Zajęcia ruszą w kwietniu i potrwają do połowy czerwca.

Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu (wypełnione karty zgłoszenia) należy kierować na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . O uczestnictwie w projekcie decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń według klucza powiatów województwa, z których będą napływać zgłoszenia szkół; tzn. po wyczerpaniu zgłoszeń, po jednej placówce z wszystkich powiatów województwa, nastąpi kwalifikacja szkoły, która jako kolejna nadesłała swoje zgłoszenie z danego powiatu.

 Karta zgłoszenia tutaj

- Harmonogram zajęć tutaj.

- Regulamin naboru tutaj.

Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana będzie w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Środowiska
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu

dn. 15 stycznia 2015 r.

 
Konferencja „Chronić chronione” – lobbujemy na rzecz dobrego prawa

 

Marszałek Piotr Całbecki był honorowym patronem ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, która odbyła się 12 sierpnia w Toruniu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, wśród prelegentów byli minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i wiceminister środowiska Piotr Otawski.

 

Podpisany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu trafił do Sejmu w czerwcu 2013. Nie wyszedł dotąd poza pierwsze czytanie. – Konieczność przyjęcia takich regulacji wynika nie tylko z obowiązku ochrony jakości życia, którą znacząco obniża chaos przestrzenny, ale też z prawa europejskiego. Można powiedzieć, że negatywnie odstajemy w tym aspekcie od innych krajów Europy. Tymczasem projekt dobrego prawa wciąż leży w sejmowej zamrażarce – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

O tym, że regulacje dotyczące zarządzania ładem przestrzennym są Polsce pilnie potrzebne dyskutowali 12 sierpnia w Toruniu wysocy rangą przedstawiciele administracji, naukowcy i eksperci na co dzień zarządzający parkami krajobrazowymi w całym kraju. Otwierający debatę minister Olgierd Dziekoński, reprezentujący stanowisko głowy państwa w trakcie sejmowych prac nad ustawą krajobrazową,  mówił o proponowanych w niej rozwiązaniach, a wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody Piotr Otawski o obowiązkach jakie nakłada na nasz kraj Europejska Konwencja Krajobrazowa. Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan zreferował najważniejsze kwestie z opublikowanego niedawno raportu NIK, w którym wskazano liczne patologie w procesie wyznaczania lokalizacji masztów elektrowni wiatrowych, będących nie tylko dominantami krajobrazowymi, ale mających też wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan upraw. Mariusz Leszczyński z marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego omówił nasze doświadczenia w sferze ochrony krajobrazu.

Wśród prelegentów byli też dyrektorzy parków krajobrazowych: Jerzy Zawartka (Zespół Małopolskich PK), Marek Broda (Zespół Śląskich PK i przewodniczący Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski) oraz Marian Tomoń (Brodnicki PK).

- Świadomość i przychylność społeczna wobec zagadnień ochrony krajobrazu wreszcie zaczyna wychodzić na światło dzienne. O tym się mówi, ludzie zaczynają dostrzegać walory krajobrazowe oraz traktować przestrzeń publiczną – tak jak powietrze i wodę - jako dobro wspólne i element naturalnego środowiska, w którym żyjemy i które na nas bezpośrednio oddziałuje – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Piotr Całbecki.

- Najgorszą rzeczą dla każdego państwa jest sytuacja, gdy wszyscy są przekonani, że coś nie powinno mieć miejsca, a brakuje instrumentów prawnych, żeby to powszechne przekonanie zrealizować. Dlatego też mamy nadzieję, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez parlament, a dzisiejsze spotkanie, za które chciałem podziękować panu marszałkowski Piotrowi Całbeckiemu, będzie ważnym kamieniem węgielnym dla upowszechnienia tej świadomości. Chrońmy krajobraz, ponieważ jest to nasze niezbywalne dziedzictwo – powiedział minister Olgierd Dziekoński.

- Konwencja Krajobrazowa zobowiązuje nas do identyfikacji i oceny krajobrazu oraz podjęcia środków, które zapewnią nam ochronę tych zdefiniowanych wartości. Konwencja pozostawia państwom wybór tych środków. To my musimy się zastanowić jakie instrumenty w naszych warunkach społeczno-gospodarczych potrzebne są do ochrony krajobrazu. Dyskusja wywołana prezydenckim projektem ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu jest propozycją wskazania takich instrumentów – zaznaczył wiceminister środowiska Piotr Otawski.

- Wydawanie decyzji, głównie lokalizacyjnych, dla dominant takich jak elektrownie wiatrowe i wysokie maszty, jest ustalane bardzo często w wyniku wydawania decyzji o warunkach zabudowy tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiążą się z tym bardzo często konflikty społeczne i nieporozumienia. Czasem nawet możemy mówić o występowaniu mechanizmów korupcjogennych. Dodatkowymi ustaleniami naszych kontroli było to, że elektrownie wiatrowe nie są objęte ani nadzorem technicznym jako cały obiekt, ani nadzorem budowlanym – powiedział dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK Tomasz Emiljan.
 

 Program konferencji „Chronić chronione” tutaj.  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20140801_ustawa/program.pdf

 

 

Prezentacje przedstawione podczas konferencji:

Czytaj też:


Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

Brodnicki Park Krajobrazowy zaprasza na obchody Dnia Ziemi, które odbędą się 26.04.2014 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 przy siedzibie BPK w Grzmięcy.
Zaplanowane atrakcje:
- wygłoszona zostanie prezentacja multimedialna dot. walorów przyrodniczych Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
- pracownik BPK zabierze grupę uczestników na ścieżkę edukacyjną Bobrowiska,
- dla najmłodszych uczestników przygotowano karty pracy dot. segregacji odpadów, ochrony środowiska,
- zaplanowano ognisko,
Osoby zainteresowane do wzięcia udziału w obchodach Dniach Ziemi, powinny zgłosić swój udział do dnia 16.04.2014 r. pod numerem telefonu 056 49 394 50

Dnia 3.04.2014 r. w nowo powstałej sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyła się XIII Edycji Ogólnopolskiego konkursu "POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI". Celem konkursu było między innymi: poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami i służbami parków krajobrazowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.

Czytaj więcej...

Brodnicki Park Krajobrazowy w związku z realizacją projektu pt. „Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w dorzeczu Bagiennej Doliny Drwęcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Ogłasza konkurs na hasło promujące turystykę w Brodnickim Parku Krajobrazowym.

Czytaj więcej...