bpk

W dniach od 17 do 20 października w Brodnickim Parku Krajobrazowym, odbywają się Dni Krajobrazu. W ramach których przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z bogactwem krajobrazu Brodnickiego Parku Krajobrazowego i koniecznością jego ochrony. Pierwszego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach na sali dydaktycznej, drugiego dnia zajęcia odbywały się w terenie, gdzie dzieci z bliska mogły podziwiać krajobraz naszego Parku.

 

W dniach 14-15.10.2017 r. Olsztyńska Szkoła Arborystyki przeprowadziła na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego kurs: PODSTAWY WSPINACZKI DRZEWNEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LINOWYCH. Szkolenie prowadzili: Beata Pachnowska i Jerzy Stolarczyk.
Szkolenie dedykowane było fotografikom, przyrodnikom, ornitologom czyli osobom nie zajmującym się pielęgnacją drzew, a potrzebującym wejść na drzewo w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia oraz nieinwazyjny dla drzewa.

  

   

 

W dniu 13.10.2017 r. Wdecki Park Krajobrazowy, zorganizował III Turniej Piłki Siatkowej.

W składzie grupy znalazła się: Katarzyna Czubachowska, Małgorzata Gutowska oraz Alicja Tomczyk.

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Konkurs realizowany jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej pod hasłem  „Do PSZOK tylko krok” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz ich gospodarowaniem. Konkurs jest darmowy dla uczestników, a na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. W załączeniu znajduje się regulamin, plakat oraz karty konkursowe. Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć również na stronie internetowej projektu www.pszok.wfosigw.torun.pl.

 

W dniach 30.09. – 01.10.2017 r. w sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbył się IV Zjazd Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Ochrony Orłów. Komitet Ochrony Orłów (KOO) to organizacja zajmująca się badaniem oraz ochroną ptaków drapieżnych występujących w Polsce. Siłę Komitetu stanowi społeczna działalność jego członków. KOO realizuje ogólnopolskie projekty ochroniarskie. Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na siedmiu rzadkich i zagrożonych gatunkach ptaków drapieżnych - rybołowie, bieliku, orle przednim, orliku krzykliwym, orliku grubodziobym, kani rudej i kani czarnej. Od 2001 roku listę gatunków poszerzył puchacz i bocian czarny.

 

 

W Brodnickim Parku Krajobrazowym odbyły się kolejne warsztaty do rezerwatu florystycznego Bachotek, który stanowi siedlisko kłoci wiechowatej.

  

Pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w festynie ekologicznym "Środowisko ponad wszystko - V- letnie spotkanie z ekologią"

W dniach 8.09.2017 r. i 15.09.2017 r. w Brodnickim Parku Krajobrazowym odbyły się spływy kajakowe do rezerwatu florystycznego Bachotek - stanowiska kłoci wiechowatej Cladium mariscus. W zajęciach uczestniczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunami. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Parku: Alicja Tomczyk, Marta Roman i Katarzyna Czubachowska. 

 

   

W dniu 23 lipca 2017 roku Brodnicki Park Krajobrazowy uczestniczył w XII Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy. Dla najmłodszych osób odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy kolorowanki, zgadywanki oraz atrakcyjne nagrody. Pozostałym osobom rozdawaliśmy foldery, mapy, przewodniki oraz służyliśmy cennymi informacjami na temat istniejących ścieżek dydaktycznych pieszych, rowerowych czy kajakowych. Opowiadaliśmy o pomnikach przyrody, rezerwatach przyrody, lasach i jeziorach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również koło fortuny, odpowiadały na pytania związane m.in. z roślinami, zwierzętami, ochrona przyrody, gospodarką leśną. Pomimo nie sprzyjającej pogody, nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Podczas Jarmarku pracownicy Parku dodatkowo prowadzili amatorskie zawody Nordic Walking w trzech kategoriach: młodzież, rodzic + dziecko i dorośli. W Parku Jana Pawła II wyznaczona była trasa dostosowana do kategorii wiekowych. W zawodach wzięło udział ok. 40 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za udział w zawodach. Trzy najlepsze miejsca nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami. Sponsorem nagród był Santander Bank i Brodnicki Park Krajobrazowy.

 

W dniu 5.05.2017 r. odbył się konkurs wiedzy ekologicznej „SZALEŃSTWA EKOLOGICZNE”. Organizatorem konkursu był Brodnicki Park Krajobrazowy. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Tematem przewodnim tegorocznej Edycji konkursu była wiedza dotycząca płazów i gadów występujących na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu było rozbudzenie i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, szerzenie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno swojego regionu, naukę poprzez zabawę.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował test wiedzy ekologicznej oraz wiedzy dotyczącej BPK. Drugi etap to zadania w terenie związane z tematyką płazów i gadów. W konkursie udział wzięły następujące szkoły:

Gimnazjum z Pokrzydowa,Gimnazjum ze Zbiczna oraz Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 z Brodnicy. Pierwsze miejsce w konkursie zajęło Gimnazjum ze Zbiczna. Po wykonaniu zadań młodzież spędziła miło czas w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”.
Konkurs sfinansowany został ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.