bpk

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w ostatnim czasie gościliśmy m.in. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Małkach.Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których głównym celem było pogłębienie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. Cykl zajęć prowadziła p. Alicja Tomczyk, które rozpoczęła pogadanką w siedzibie parku. Przybliżyła historię Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Podczas ,,wykładów” wspomniała również o zwierzętach i roślinności, znajdującej się na terenie rezerwatów. Dzieci brały udział w ciekawych quizach na temat życia bobrów, rozwiązywały karty pracy oraz grały w ekologiczne koło fortuny.
Między zajęciami uczniowie zwiedzili muzeum wędkarstwa i połowu ryb, w którym podziwiali ciekawe wystawy.
Następnie wybrali się ,,w teren”, musieli podążać za przewodnikiem po ściśle wyznaczonej ścieżce edukacyjnej – ,,Bobrowiska”. W czasie spaceru Pani Alicja bardzo dokładnie omówiła życie bobrów. Wspomniała on m.in. o tym, jak wygląda środowisko, w którym przebywają oraz o tym, w jaki sposób budują swoje nory i jak zdobywają pożywienie. Uczestnicy zajęć uczyli się również rozpoznawać miejsca bytowania bobrów. Na własne oczy zobaczyli zaskrońca oraz padalca. Podziwiali różnorodność grzybów. W czasie drogi powrotnej do ,,Miętowego Gaj” poznawali charakterystyczne cechy poszczególnych gatunków drzew iglastych i liściastych.
Podczas biwaku uczniowie odwiedzili hotele dla owadów, które pełnią funkcję schronienia dla tych drobnych organizmów. Podziwiali również ,,wnętrze ula”, który został specjalnie powiększony.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
DYREKTORA BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
z dnia 24 kwietnia 2017

 

            Ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Grzmięcy,  w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota).

Dnia 10.11.2017 r.  biuro Brodnickiego Parku Krajobrazowego  w Grzmięcy będzie nieczynne.

W dniach 26-27 października br. w Górznie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga odbyło się szkolenie dla "zielonych edukatorów i innych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Lubię tu być...na zielonym!". Z Brodnickiego Parku Krajobrazowego w szkoleniu brały udział: Marta Roman i Alicja Tomczyk.

   

W dniach od 17 do 20 października w Brodnickim Parku Krajobrazowym, odbywają się Dni Krajobrazu. W ramach których przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z bogactwem krajobrazu Brodnickiego Parku Krajobrazowego i koniecznością jego ochrony. Pierwszego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach na sali dydaktycznej, drugiego dnia zajęcia odbywały się w terenie, gdzie dzieci z bliska mogły podziwiać krajobraz naszego Parku.

 

W dniach 14-15.10.2017 r. Olsztyńska Szkoła Arborystyki przeprowadziła na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego kurs: PODSTAWY WSPINACZKI DRZEWNEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LINOWYCH. Szkolenie prowadzili: Beata Pachnowska i Jerzy Stolarczyk.
Szkolenie dedykowane było fotografikom, przyrodnikom, ornitologom czyli osobom nie zajmującym się pielęgnacją drzew, a potrzebującym wejść na drzewo w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia oraz nieinwazyjny dla drzewa.

  

   

 

W dniu 13.10.2017 r. Wdecki Park Krajobrazowy, zorganizował III Turniej Piłki Siatkowej.

W składzie grupy znalazła się: Katarzyna Czubachowska, Małgorzata Gutowska oraz Alicja Tomczyk.

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Konkurs realizowany jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej pod hasłem  „Do PSZOK tylko krok” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz ich gospodarowaniem. Konkurs jest darmowy dla uczestników, a na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. W załączeniu znajduje się regulamin, plakat oraz karty konkursowe. Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć również na stronie internetowej projektu www.pszok.wfosigw.torun.pl.

 

W dniach 30.09. – 01.10.2017 r. w sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbył się IV Zjazd Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Ochrony Orłów. Komitet Ochrony Orłów (KOO) to organizacja zajmująca się badaniem oraz ochroną ptaków drapieżnych występujących w Polsce. Siłę Komitetu stanowi społeczna działalność jego członków. KOO realizuje ogólnopolskie projekty ochroniarskie. Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na siedmiu rzadkich i zagrożonych gatunkach ptaków drapieżnych - rybołowie, bieliku, orle przednim, orliku krzykliwym, orliku grubodziobym, kani rudej i kani czarnej. Od 2001 roku listę gatunków poszerzył puchacz i bocian czarny.

 

 

W Brodnickim Parku Krajobrazowym odbyły się kolejne warsztaty do rezerwatu florystycznego Bachotek, który stanowi siedlisko kłoci wiechowatej.

  

Pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w festynie ekologicznym "Środowisko ponad wszystko - V- letnie spotkanie z ekologią"