bpk

Pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego Alicja Tomczyk i Dariusz Milewski odwiedzili Przedszkole Nr 6 w Brodnicy, gdzie opowiedzieli o walorach przyrodniczych Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Pani Alicja również przeczytała dzieciom "Bajkę o drzewie", która opowiadała jak zmienia się drzewo w poszczególnych porach roku. Dzieci miały też możliwość rozpoznawania tropów zwierząt.

  

17 i 18 października uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim uczestniczyli w wycieczce do Gaju – Grzmięcy. Celem wycieczki był Brodnicki Park Krajobrazowy.

W siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych „Jak w ulu”. Młodzi przyrodnicy wysłuchali wykładu na temat życia pszczół. Poznali różne rodzaje miodu i jego właściwości, różnice między osą a pszczołą oraz obejrzeli film na temat życia pszczół. Podsumowaniem zajęć było uzupełnianie karty pracy. Kolejne zajęcia również kończyły się uzupełnieniem i wykonaniem zadań z karty pracy. Uczniowie odbyli zajęcia w terenie. Na ścieżce edukacyjnej „Nora lisa” poznali ciekawostki z życia tych sympatycznych zwierząt. Uczestnicy wycieczki nocowali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, w pokojach, które tematycznie są związane z siedliskami zwierząt. Były to: „Nory bobrowe”, „Nora lisa”, „Gniazdo perkoza”, „Owady nad wodą”, „Mrowisko”, „Ul”, „Pod wodą”. Piąto i szóstoklasiści podczas pobytu w Gaju – Grzmięcy samodzielnie przygotowywali posiłki, uczestniczyli w grach, zabawach oraz porannej gimnastyce. Ciekawą ekspozycją, którą obejrzeli uczniowie była wystawa przyrodnicza „Przyroda na obszarze rzeki Drwęcy”. Przedstawiała ona między innymi cechy charakterystyczne ekosystemu leśnego, łąkowego, polnego oraz wodnego. Uczniami podczas pobytu opiekowały się panie: Magdalena Grabowska i Anna Gąsiorek, które w imieniu swoim i uczestników wycieczki serdecznie dziękują paniom: Alicji Tomczyk i Małgorzacie Gutowskiej za przeprowadzenie zajęć i przekazanie ciekawostek na temat życia zwierząt Brodnickiego parku Krajobrazowego.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy zrealizował 10 fotocastów pod tytułem "Dzieci pytają o ekologię" o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Poniżej przedstawiony fotocast przedstawiający Bioróżnorodność Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
Zadanie to zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej linki do poszczególnych fotocastów:

http://fotocasty.pl/4798/zielona-szkola/

http://fotocasty.pl/4755/gospodarstwo-ekologiczne/

http://fotocasty.pl/4775/powrot-jesiotra/

http://fotocasty.pl/4808/jak-zarobic-na-sloncu/

http://fotocasty.pl/4803/kraina-jezior/

http://fotocasty.pl/4811/lesne-obrazy/

http://fotocasty.pl/4824/pszczola-miodna/

http://fotocasty.pl/4830/parki-krajobrazowe/

http://fotocasty.pl/4849/bioroznorodnosc/

http://fotocasty.pl/4843/kierunek-park/

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w ostatnim czasie gościliśmy m.in. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Małkach.Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których głównym celem było pogłębienie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii. Cykl zajęć prowadziła p. Alicja Tomczyk, które rozpoczęła pogadanką w siedzibie parku. Przybliżyła historię Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Podczas ,,wykładów” wspomniała również o zwierzętach i roślinności, znajdującej się na terenie rezerwatów. Dzieci brały udział w ciekawych quizach na temat życia bobrów, rozwiązywały karty pracy oraz grały w ekologiczne koło fortuny.
Między zajęciami uczniowie zwiedzili muzeum wędkarstwa i połowu ryb, w którym podziwiali ciekawe wystawy.
Następnie wybrali się ,,w teren”, musieli podążać za przewodnikiem po ściśle wyznaczonej ścieżce edukacyjnej – ,,Bobrowiska”. W czasie spaceru Pani Alicja bardzo dokładnie omówiła życie bobrów. Wspomniała on m.in. o tym, jak wygląda środowisko, w którym przebywają oraz o tym, w jaki sposób budują swoje nory i jak zdobywają pożywienie. Uczestnicy zajęć uczyli się również rozpoznawać miejsca bytowania bobrów. Na własne oczy zobaczyli zaskrońca oraz padalca. Podziwiali różnorodność grzybów. W czasie drogi powrotnej do ,,Miętowego Gaj” poznawali charakterystyczne cechy poszczególnych gatunków drzew iglastych i liściastych.
Podczas biwaku uczniowie odwiedzili hotele dla owadów, które pełnią funkcję schronienia dla tych drobnych organizmów. Podziwiali również ,,wnętrze ula”, który został specjalnie powiększony.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
DYREKTORA BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
z dnia 24 kwietnia 2017

 

            Ustala się dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Grzmięcy,  w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. (sobota).

Dnia 10.11.2017 r.  biuro Brodnickiego Parku Krajobrazowego  w Grzmięcy będzie nieczynne.

W dniach 26-27 października br. w Górznie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga odbyło się szkolenie dla "zielonych edukatorów i innych pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Lubię tu być...na zielonym!". Z Brodnickiego Parku Krajobrazowego w szkoleniu brały udział: Marta Roman i Alicja Tomczyk.

   

W dniach od 17 do 20 października w Brodnickim Parku Krajobrazowym, odbywają się Dni Krajobrazu. W ramach których przeprowadzono zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z bogactwem krajobrazu Brodnickiego Parku Krajobrazowego i koniecznością jego ochrony. Pierwszego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach na sali dydaktycznej, drugiego dnia zajęcia odbywały się w terenie, gdzie dzieci z bliska mogły podziwiać krajobraz naszego Parku.

 

W dniach 14-15.10.2017 r. Olsztyńska Szkoła Arborystyki przeprowadziła na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego kurs: PODSTAWY WSPINACZKI DRZEWNEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LINOWYCH. Szkolenie prowadzili: Beata Pachnowska i Jerzy Stolarczyk.
Szkolenie dedykowane było fotografikom, przyrodnikom, ornitologom czyli osobom nie zajmującym się pielęgnacją drzew, a potrzebującym wejść na drzewo w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia oraz nieinwazyjny dla drzewa.

  

   

 

W dniu 13.10.2017 r. Wdecki Park Krajobrazowy, zorganizował III Turniej Piłki Siatkowej.

W składzie grupy znalazła się: Katarzyna Czubachowska, Małgorzata Gutowska oraz Alicja Tomczyk.

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Konkurs realizowany jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej pod hasłem  „Do PSZOK tylko krok” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz ich gospodarowaniem. Konkurs jest darmowy dla uczestników, a na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. W załączeniu znajduje się regulamin, plakat oraz karty konkursowe. Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć również na stronie internetowej projektu www.pszok.wfosigw.torun.pl.