bpk

Dnia 3.04.2014 r. w nowo powstałej sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyła się XIII Edycji Ogólnopolskiego konkursu "POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI". Celem konkursu było między innymi: poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń miedzy szkołami i służbami parków krajobrazowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.

Czytaj więcej...

Brodnicki Park Krajobrazowy w związku z realizacją projektu pt. „Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w dorzeczu Bagiennej Doliny Drwęcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Ogłasza konkurs na hasło promujące turystykę w Brodnickim Parku Krajobrazowym.

Czytaj więcej...

Podkategorie