Rezerwat florystyczny częściowy, o pow. 22,71 ha. Utworzony w 1984 r. dla ochrony rzadkich gatunków roślin, w tym kłóci wiechowatej. Położony wzdłuż lewego brzegu rzeki Skarlanki, pomiędzy jeziorami Strażym i Bachotek.

Utworzony w 1998 r. rezerwat torfowiskowy, o pow. 135,05 ha. Przedmiotem ochrony jest kompleks torfowisk przejściowych z rzadkimi gatunkami roślin, m.in. reliktową bążyną czarną. Ostoja ptactwa, m In żurawia.

Rezerwat leśny częściowy, o pow. 11,73 ha. Utworzony w 1958 r. dla ochrony lasu gradowego z dużym udziałem buka, W zróżnicowanym wiekowe drzewostanie około dwustuletnie okazy buków, dębów i sosen - te ostatnie ze śladami dawnych metod żywicowania.

Rezerwat torfowiskowy, częściowy o pow. 9,04 ha. Utworzony w 1963 r dla ochrony zarastającego, dystroficznego jeziora, otoczonego naturalnym torfowiskiem przejściowym. Stanowiska licznych roślin chronionych i rzadkich, w tym m.in. żurawiny drobnolistkowej, owadożernej rosiczki okrągłolistnej i długolistnej oraz bagna zwyczajnego.

Rezerwat leśny częściowy, o pow. 33,60 ha. Utworzony w 1981 r. dla ochrony kompleksu lasów liściastych na stromych i wysokich do 40 m zboczach rynny jeziora Retno. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków flory, w tym m.in. wawrzynka wilczełyko, zdrojówki rutewkowatej. Bogate runo leśne tworzy wiosną barwne kobierce kwiatowe.

Rezerwat ichtiologiczny, częściowy, o pow. 1247,98 ha. Utworzony w 1961 r dla ochrony ryb łososiowatych (łososia, troci, pstrąga) oraz certy (karpiowate). Miejsce występowania rzadkiego minoga rzecznego.

Rezerwat torfowiskowy, ścisły, o pow. 4,46 ha. Utworzony w 1963 r. dla ochrony niewielkiego śródleśnego, dystroficznego jeziora, z otaczającym pasem torfowiska przejściowego. Z rzadkich gatunków roślinności bagiennej występuje tu m.in. żurawina drobnolistkowa. Bagno zwyczajne oraz wątrobowiec.

Rezerwat florystyczny, częściowy, o pow. 0,38 ha. Utworzony w 1958 r. dla ochrony bogatego stanowiska chronionego obuwika pospolitego.

Rezerwat torfowiskowy, ścisły, o pow., 5,84 ha. Utworzony w 1958 r. dla ochrony śródleśnego torfowiska przejściowego. Z rzadkich gatunków roślin występują: wetnianka wąskolistna, rosiczka wąskolistna i okrągłolistna. widłak torfowy.