Projekt pod nazwą „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" o wartości ponad 3 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy wraz z jednostkami współrealizującymi: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% z Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano w latach 2014 – 2016 skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie konieczności zachowania bioróżnorodności oraz rozwoju postaw proekologicznych.

Jest to projekt o zasięgu wojewódzkim, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych oraz osoby dorosłe: nauczyciele i inne osoby odpowiedzialne za jakość edukacji, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Pośrednią grupę docelową stanowią przedstawiciele regionalnych instytucji i mieszkańcy terenów objętych projektem. Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Celem projektu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej.

Projekt przewiduje wykonanie szeregu działań:
• Wyposażenie pracowni dydaktycznej „Rycykowy Zakątek" Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
• Wyposażenie pracowni dydaktycznej „Miętowy Gaj" Brodnickiego Parku Krajobrazowego;
• Utworzenie ogrodu edukacyjnego „Rycykowy Zakątek" wokół pracowni dydaktycznej GWPK;
• Utworzenie 8 ścieżek edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przy Brodnickim Parku Krajobrazowym;
• Wykonanie makiety Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
• Nagranie filmu 3D pt. „Tajemnice przyrody GWPK";
• Konferencja przyrodnicza pt. „Czynna ochrona przyrody dolin rzecznych" organizowana przez ZPKChiN;
• Seminaria " Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK" i "Szata roślinna GWPK w kontekście bioróżnorodności";
• Szkolenie z zakresu ochrony in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych - Dni Otwarte Sadów organizowane przez ZPKChiN;
• Warsztaty przyrodnicze dla społeczności lokalnej na temat różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i walorów przyrodniczych w dolinie dolnej Wisły organizowane przez ZPKChiN;
• Warsztaty fotograficzne oraz z geocachingu organizowana przez GWPK ;
• Warsztaty dotyczące ochrony bioróżnorodności organizowane przez WPK;
• Wycieczki przyrodnicze pt. „Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły" organizowane przez ZPKChiN:
- Forty w Toruniu,
- Cytadela Grudziądz,
- Twierdza Chełmno,
- Zamek Świecie;
• Święto Łąk – przyrodnicza przygoda na łące organizowane przez KPODR Minikowo;
• Dni otwarte w Gostynińsko – Włocławskim oraz Brodnickim Paku Krajobrazowym;
• Zwiad terenowy po GWPK;
• Konkurs przyrodniczy pt. „Eko-prezenter" i „Szkoła Eko-prezenterów" organizowany przez ZPKChiN;
• Konkurs "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów we Wdeckim Parku Krajobrazowym ";
• Wydanie publikacji:
- Informator Przyrodniczo-Turystyczny GWPK,
- Przewodnik Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły,
- Podręczny Atlas Dawnych Odmian Grusz,
- Podręczny Atlas Wiśni, Czereśni i Śliw,
- Roślinność Chroniona w Dolinie Dolnej Wisły,
- Przyroda Fortyfikacji Dolnej Wisły,
- Grzyby i Porosty Dolnej Wisły,
- Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły.
Przewiduje się, że w projekcie w ramach jego różnorodnych działań uczestniczyć będzie ok. 220 000 osób.

Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Lider projektu: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy 

Partnerzy projektu: Brodnicki Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Koszty kwalifikowane: 3.331.561,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.831.826,85 zł
Okres realizacji projektu: 05.2014 - 04.2016

Więcej o projekcie