Wydarzenia

 • Nasze Ukraińskie dzieci

  29.04.2022

  Nasze Ukraińskie dzieci w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj". 

   
 • Eskapada - poznaj swój region z przewodnikiem

  08.04.2022

  Dnia 23 kwietnia 2022 roku w godzinach 10:00-12:00 zapraszamy do zwiedzania ścieżki dydaktycznej "Bobrowiska" z przewodnikiem. Rejestracja osób chętnych do zwiedzania jest możliwa na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl
  Miejsce zbiórki sala dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo.
  Zaplanowano prezentację filmu o przyrodzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (20 min.), następnie zwiedzanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Bobrowiska”. Trasa przebiega wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Po drodze widoczny jest tartak, nieczynny młyn, elektrownia wodna i wylęgarnia ryb. Znajduje się tu tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Różnica poziomów między Skarlanką a położonym dalej jeziorem Strażym wynosi ok. 5 m. Do końca lat 60-tych ubiegłego wieku spławiano tędy drewno. Obok jazu znajduje się Zakład Wylęgu i Rozrodu Jesiotra Ostronosego, gdzie prowadzona jest restytucja, czyli przywrócenie tego gatunku do naszych wód. Długość ścieżki „Bobrowiska” wynosi ok. 4 km, trasa łatwa.
  Osoby chętne, prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią odzież terenową i obuwie dostosowane do spaceru po terenie leśnym. Wszyscy uczestnicy podczas pobytu otrzymają materiały informacyjno-dydaktyczne dotyczące Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

   
 • Sztuka Natury

  29.11.2021

  Sztuka Natury Toruń 3-5 grudnia 2021 r. 

  XIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych

  inspirowanych Naturą

  Zapraszamy 

   

   

   
 • Dzień krajobrazu w Brodnickim Parku Krajobrazowym

  22.10.2021

  W dniu 20 października w Brodnickim Parku Krajobrazowym w ramach obchodów Dnia Krajobrazu odbyła się prelekcja nt. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego a następnie wymarsz na ścieżkę edukacyjną Bobrowiska. Wszyscy uczestnicy zajęć byli bardzo zadowoleni, pogoda dopisała więc spacer również się udał. Brodnicki Park Krajobrazowy jest całym rokiem otwarty dla turystów, dzieci i młodzież. Zapraszamy

   

   
 • Dzień krajobrazu w Brodnickim Parku Krajobrazowym

  14.10.2021

  Z okazji tegorocznych obchodów Dni Krajobrazu w dniu 20 października 2021 r. (w godzinach 10.00 - 14.00) planujemy w Brodnickim Parku Krajobrazowym organizację prelekcji na sali edukacyjnej nt. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego Parku oraz wymarsz z pracownikiem Parku na ścieżkę edukacyjną BOBROWISKA o długości ok. 3 km. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na salę dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. 

   

   

Warto zobaczyć

 • Pomniki przyrody

  02.12.2013

  Przy Brodnickim Parku Krajobrazowym działa Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie”, które zrealizowało projekt pod tytułem „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca”

   

  W ramach operacji realizowane były następujące zadania:

  I. Cięcia pielęgnacyjne drzew i wykonanie wiązań elastycznych w koronach drzew

  Zabezpieczenie pomników przyrody poprzez wykonanie niezbędnych:

  - cięć pielęgnacyjnych (zakres cięć nastawiony na maksymalne zachowanie pierwotnego charakteru korony – głównie cięcia odciążające zagrożone złamaniem konary, usunięcie niebezpiecznego posuszu)

  - wiązań elastycznych systemów Cobra/Boa w koronach drzew zabezpieczających niebezpieczne rozwidlenia  typu V przed rozłamaniem (wiązania bezinwazyjne). 

  II. Oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo oraz tablicami przyrodniczo-informacyjnymi. Oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo wraz z informacjami o gatunku drzewa (nazwa polska i łacińska) i parametrach drzewa (wysokość, obwód w pierśnicy) oraz oznakowanie ścieżek/dróg dostępu do pomników przyrody z dróg publicznych, dróg rowerowych – ustawienie tablic informacyjnych zawierających dane o odległości, sposobie dostępu i rodzaju obiektu pomnikowego oraz znakowanie farbą trasy dojścia. 

  III. Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody

  Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody- stan przed wykonaniem prac, w trakcie ich realizacji i po wykonaniu prac (w formie elektronicznej i w formie zdjęciowej 13x18cm).

  IV. Zabezpieczenie pomników przyrody poprzez ogrodzenie drzew.

  Zabezpieczenie terenu poprzez ogrodzenie drzew pomnikowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zwiedzających pod obrysem korony- wykonanie ogrodzenia drzew z materiałów naturalnych wkomponowanych w otaczający krajobraz

   

   
 • Nordic Walking

  02.12.2013

  Brodnicki Nordic Walking Park to ponad 26 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walkingu. W Parku funkcjonują 4 trasy: żółta o długości 3,2 km, zielona 4,8 km, biegnąca dookoła jez. Strażym czerwona 8,2 km trasa  i oznakowana kolorem czarnym 9,9 km pętla. Wejście na trasy zlokalizowano w Grzmięcy, na parkingu przy siedzibie BPK. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Rezerwaty przyrody Bachotek i Retno, urokliwie wijąca się rzeka Skarlanka, polodowcowe jeziora Kochanka, Retno, Strażym, Strzemiuszczek to tylko niektóre  z atrakcji, czekających nas na trasach Pojezierza Brodnickiego. Niewielki fragment szlaków prowadzi asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Na trasach zainstalowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Punkty pomiaru tętna pomogą określić puls, z jakim pokonujemy trasę. Brodnicki Nordic Walking Park to sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.