Wydarzenia

 • W TEMATYCE PTASIEJ EDUKACJI…….🦆

  17.03.2023
  Do Polski zaczyna zlatywać coraz więcej ptaków zwiastujących wiosnę. Skowronek, żuraw, bocian, a może jaskółka − które ptaki będą pierwsze, a które zawitają do nas jako ostatnie? Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest żuraw. Na przełomie lutego i marca słyszymy nad głowami donośny gardłowy głos zwany klangorem i zobaczyć możemy przelatujący klucz żurawi. Żuraw to najokazalszy i największy z naszych ptaków. Zaraz za żurawiami do Polski zaczynają zlatywać bociany białe (od drugiej polowy marca). Bociany, które zimę z reguły spędzają w Afryce, w podróż powrotną wyruszają w pierwszej połowie lutego.
  Aby dzieci lepiej mogły poznać biologię i zwyczaje tych dwóch niezwykłych ptaków w marcu trwa cykl zajęć prowadzonych przez pracowników Brodnickiego Parku Krajobrazowego pt.: „Ptasie sprawy: bocian kontra żuraw”
   
 • Ochrona czynna

  17.03.2023

  W dniu 13 marca 2023 r. pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego realizowali działania ochrony czynnej pła torfowcowego przy północnym brzegu jeziora Kochanka. Cenne siedliska przyrodnicze i gatunki roślin stwierdzone w granicach tej powierzchni zależne są od utrzymania wysokiego poziomu wód gruntowych. Czynnikiem, który w znaczący sposób pogarsza warunki wilgotnościowe na torfowisku, jest nadmierny rozwój drzew, szczególnie brzozy i sosny. Dodatkowo drzewa rosnące na ple zacieniają gatunki roślin naczyniowych, które na tym siedlisku, w większości należą do grupy światłożądnych. Zmniejszenie dopływu światła do powierzchni torfowiska skutkuje zanikiem cennych składników flory, w tym rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia. Brak działań ochronnych na tym obszarze doprowadziłyby do całkowitego zamierania torfowiska.

   
 • Z przyrodą za pan brat od najmłodszych lat 💚🌳

  10.03.2023

  Z wizytą w Przedszkolu w Książkach 🏫🌲🌳🌲🌳

   
 • CHROŃMY DZIKĄ PRZYRODĘ

  03.03.2023
  3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym szczególnym dniu przypominamy o bezcennej wartości dzikiej przyrody.
  Nasze nieodpowiedzialne działania powodują wymieranie gatunków, dlatego kraje całego świata ratyfikowały Konwencję waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), sporządzoną w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r.
  Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi i produktami pochodnymi oraz zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.
  Sekretarz generalny ONZ powiedział, że ludzkość toczy samobójczą wojnę z przyrodą. Na naszych oczach giną tysiące gatunków zwierząt i roślin, upadają ekosystemy. Za ten chaos odpowiada działalność człowieka. Ale jednocześnie - to właśnie nasze działanie, wspólna troska, może zakończyć tę wojnę. W Światowy Dzień Dzikiej Przyrody przypomnijmy sobie, że nasza przyszłość zależy od tego, co uda się ocalić.
  To nie przyroda nas potrzebuje, to my potrzebujemy dzikiej przyrody. Czas skończyć podcinanie gałęzi, na której siedzimy wraz z milionami innych istnień. Nadszedł czas, by zakończyć samobójczą wojnę z przyrodą.
  Fot. K.Czubachowska, S.Seroka
   
 • Nauka w Przedszkolu 🏫 🦉🐝🌳

  21.02.2023
  W dniach 13-17.02.2023 gościliśmy w Przedszkolu im. Marii Konopnickiej 👧🧒 w Brodnicy
  Maluchy wysłuchały wiersza, który opisuję historię powstania, świetności i upadku pewnej dziupli w Dębie 🌳. Ma on kilka niezaprzeczalnych zalet. Po pierwsze dzieci dowiedziały się z niego podstawowych informacji na temat życia i usposobienia takich zwierząt jak dzięcioł, szpak, sowa 🦉, wiewiórka🐿, kuna, pszczoły🐝 i niedźwiedź 🐻. Po drugie nie dość, że tekścik ma walor edukacyjny, to jeszcze został tak napisany, aby dzieci nie zapomniały o zdobytych wiadomościach, ale jeszcze te wiadomości utrwalały poprzez kilkukrotne powtarzanie – dlatego każdy kolejny nowy mieszkaniec dziupli pyta kto mieszkał w niej wcześniej i słyszy tę samą rymowankę (stopniowo uzupełnianą). Bajka ta idealnie nadaje się do czytania przed pójściem na wędrówkę do lasu, w knieje i w bory. Las to jedna z piękniejszych rzeczy jaka przydarzyła się ludzkości i dzieci dobrze się o tym się przekonały.
  Dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy na wyprawę do LASU 🌲🌳🌳🌲
   

Warto zobaczyć

 • Pomniki przyrody

  02.12.2013

  Przy Brodnickim Parku Krajobrazowym działa Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie”, które zrealizowało projekt pod tytułem „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca”

   

  W ramach operacji realizowane były następujące zadania:

  I. Cięcia pielęgnacyjne drzew i wykonanie wiązań elastycznych w koronach drzew

  Zabezpieczenie pomników przyrody poprzez wykonanie niezbędnych:

  - cięć pielęgnacyjnych (zakres cięć nastawiony na maksymalne zachowanie pierwotnego charakteru korony – głównie cięcia odciążające zagrożone złamaniem konary, usunięcie niebezpiecznego posuszu)

  - wiązań elastycznych systemów Cobra/Boa w koronach drzew zabezpieczających niebezpieczne rozwidlenia  typu V przed rozłamaniem (wiązania bezinwazyjne). 

  II. Oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo oraz tablicami przyrodniczo-informacyjnymi. Oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo wraz z informacjami o gatunku drzewa (nazwa polska i łacińska) i parametrach drzewa (wysokość, obwód w pierśnicy) oraz oznakowanie ścieżek/dróg dostępu do pomników przyrody z dróg publicznych, dróg rowerowych – ustawienie tablic informacyjnych zawierających dane o odległości, sposobie dostępu i rodzaju obiektu pomnikowego oraz znakowanie farbą trasy dojścia. 

  III. Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody

  Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody- stan przed wykonaniem prac, w trakcie ich realizacji i po wykonaniu prac (w formie elektronicznej i w formie zdjęciowej 13x18cm).

  IV. Zabezpieczenie pomników przyrody poprzez ogrodzenie drzew.

  Zabezpieczenie terenu poprzez ogrodzenie drzew pomnikowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zwiedzających pod obrysem korony- wykonanie ogrodzenia drzew z materiałów naturalnych wkomponowanych w otaczający krajobraz

   

   
 • Nordic Walking

  02.12.2013

  Brodnicki Nordic Walking Park to ponad 26 km znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania nordic walkingu. W Parku funkcjonują 4 trasy: żółta o długości 3,2 km, zielona 4,8 km, biegnąca dookoła jez. Strażym czerwona 8,2 km trasa  i oznakowana kolorem czarnym 9,9 km pętla. Wejście na trasy zlokalizowano w Grzmięcy, na parkingu przy siedzibie BPK. Trasy prowadzą leśnymi duktami i drogami Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Rezerwaty przyrody Bachotek i Retno, urokliwie wijąca się rzeka Skarlanka, polodowcowe jeziora Kochanka, Retno, Strażym, Strzemiuszczek to tylko niektóre  z atrakcji, czekających nas na trasach Pojezierza Brodnickiego. Niewielki fragment szlaków prowadzi asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Na trasach zainstalowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Punkty pomiaru tętna pomogą określić puls, z jakim pokonujemy trasę. Brodnicki Nordic Walking Park to sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.

   
 • Rezerwat Jezioro Rakutowskie

  17.03.2023

  Widok na Jezioro Rakutowskie z wieży widokowej

  Widok na Jezioro Rakutowskie z wieży widokowej (Wikipedia)

  Rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1982 roku, położony na obszarze Niecki Kłócieńskiej, jest największym i najciekawszym zbiornikiem wodnym w granicach GWPK (powierzchnia 414,07 ha), położony na trenie Gminy Kowal. Rezerwat został utworzony w celu zachowania największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków.