Borowik szlachetny

Na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego zidentyfikowano następujące gatunki roślin chronionych oraz uznane za cenne lub/i zagrożone:

Rośliny objęte prawną ochroną gatunkową ścisłą i częściową - 43 gatunki wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004:

W tym - 35 gatunków objętych ochroną ścisłą (OC):

 • Carex limosa - turzyca bagienna,
 • Cladium mariscus (L.) Pohl. - kłoć wiechowata,
 • Cladopodiella fluitans bagniczka pływająca
 • Cypripedium calceolus L. - obuwik pospolity,
 • Dactylorhiza incarnata (L.) Soó - kukułka krwista,
 • Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt. et Summ. - kukułka szerokolistna,
 • Daphne mezereum (L.) - wawrzynek wilczełyko,
 • Drosera anglica Hudson - rosiczka długolistna,
 • Drosera intermedia Hayne - rosiczka pośrednia,
 • Drosera rotundifolia L. - rosiczka okrągłolistna,
 • Hepatica nobilis Schreber - przylaszczka pospolita,
 • Ledum palustre L. - bagno zwyczajne,
 • Listera ovata (L.) R. Br. - listera jajowata,
 • Melittis melissophyllum L. - miodownik melisowaty,
 • Menyanthes trifoliata L. - bobrek trójlistkowy,
 • Najas minor All. - jezierza mniejsza
 • Pedicularis palustris L. - gnidosz błotny,
 • Scheuchzeria palustris L. - bagnica torfowa,
 • Sphagnum capillifolium - torfowiec ostrolistny
 • Sphagnum rubellum torfowiec czerwonawy
 • Sphagnum cuspidatum - torfowiec szpiczastolistny
 • Sphagnum fallax - torfowiec kończysty
 • Sphagnum flexuosum - torfowiec pogięty
 • Sphagnum teres - torfowiec obły
 • Sphagnum fuscum - torfowiec brunatny
 • Sphagnum riparium 
 • Sphagnum acutifolium
 • Sphagnum recurvum torfowiec odgięty
 • Sphagnum palustre torfowiec błotny
 • Sphagnum fimbriatum torfowiec postrzępiony
 • Sphagnum fuscum torfowiec ciemny
 • Utricularia australis R. Br. - pływacz zaniedbany,
 • Utricularia intermedia Hayne - pływacz pośredni,
 • Utricularia minor L. - pływacz drobny,
 • Utricularia vulgaris L. - pływacz zwyczajny, 

Oraz 8 gatunków objętych ochroną częściową (OCz):

 • Asarum europaeum L. - kopytnik pospolity,
 • Convallaria majalis L. - konwalia majowa,
 • Frangula alnus Miller - kruszyna pospolita,
 • Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. - grążel żółty,
 • Nymphaea alba L. - grzybień biały,
 • Polytrichum commune Hedw. - płonnik pospolity,
 • Polytrichum strictum Brid. - płonnik cienki,
 • Ribes nigrum L. B - porzeczka czarna

Polska Czerwona Księga Roślin (Zarzycki, Kaźmierczakowa 2001) uwzględnia 2 gatunki z obszaru BPK:

- 1 gatunek narażony (VU):

 • Cypripedium calceolus L.

- 1 gatunek niższego ryzyka (LR):

 • Carex limosa L.

Polska Czerwona Lista Roślin (Zarzycki i in. 1992) uwzględnia 8 gatunków z obszaru BPK:

- 7 gatunków narażonych (V):

 • Carex limosa L.
 • Cypripedium calceolus L.
 • Drosera anglica Hudson
 • Drosera intermedia Hayne
 • Lathyrus palustris L.
 • Najas minor All.
 • Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.

- 1 gatunek rzadki (R):

 • Drosera rotundifolia L.

Lista zagrożonych gatunki flory torfowisk (Jasnowska, Jasnowski 1977) uwzględnia 29 gatunków z obszaru BPK:

- 2 gatunki ginące (E):

 • Utricularia australis R. Br.
 • Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.

- 4 gatunki silnie zagrożone (V):

 • Gratiola officinalis L.
 • Salix nigricans Sm. B
 • Scheuchzeria palustris L.
 • Utricularia intermedia Hayne

- 23 gatunki zagrożone (R):

 • Andromeda polifolia L.
 • Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link
 • Butomus umbellatus L.
 • Calamagrostis stricta (Timm) Koeler
 • Calla palustris L.
 • Carex limosa L.
 • Cirsium rivulare (Jacq.) All.
 • Cladium mariscus (L.) Pohl.
 • ˇDactylorhiza incarnata (L.) Soó
 • Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt. et Summ.
 • Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz.
 • Eriophorum latifolium Hoppe
 • Hottonia palustris L.
 • Hydrocotyle vulgaris L.
 • Lathyrus palustris L.
 • Lysimachia thyrsiflora L.
 • Parnassia palustris L.
 • Pedicularis palustris L. 
 • Rhynchospora alba (L.) Vahl
 • Sonchus palustris L.
 • Sparganium minimum Wallr.
 • Thalictrum lucidum L.
 • Utricularia minor L.

Rzadkie i zagrożone gatunki flory polskiej (Jasiewicz 1981) wymienia 8 gatunków rosnących w BPK:

- 2 gatunki zagrożone we florze Polski (V):

 • Cypripedium calceolus L.
 • Drosera anglica Hudson

- 6 gatunków rzadkich we florze Polski liczące do 30-40 stanowisk (R):

 • Alisma lanceolatum With.
 • Drosera intermedia Hayne
 • Najas minor All.
 • Potamogeton praelongus Wulfen
 • Potamogeton trichoides Cham. Et Schlecht.
 • Utricularia australis R. Br.

Gatunki roślin naczyniowych z podstawowej i lokalnej listy CORINE

- 1 gatunek z listy podstawowej CORINE:

 • Cypripedium calceolus L.

- 1 gatunek z listy lokalnej CORINE:

 • Najas marina L.

Gatunki roślin naczyniowych objęte Konwencją Berneńską - 1 gatunek BPK: 

 • Cypripedium calceolus L.

 

Gatunki roślin naczyniowych objęte Dyrektywą Siedliskową - 1 gatunek BPK:

 • Cypripedium calceolus L.

Aktualnie jesteśmy świadkami dynamicznie zmieniających się zasięgów i liczebności populacji wielu gatunków roślin. Przemiany te w większości są spowodowane działalnością człowieka i wyrażają się w ustępowaniu gatunków rodzimych i rozprzestrzenianiu się gatunków synantropijnych. Liczne taksony podlegają niekontrolowanemu przemieszczaniu poza swoje naturalne zasięgi występowania, stając się ekspansywnymi neofitami. W skali globalnej inwazyjne gatunki obce stanowią obecnie największe, poza utratą siedlisk, zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Podczas badań stwierdzono nieliczne gatunki roślin obcych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Niemałą przeszkodą dla osiedlania się nowych przybyszów synantropijnych jest konkurencja ze strony miejscowej flory i roślinności: wielka odporność zespołów naturalnych chroni je skutecznie przed inwazją obcych intruzów. 

Szata roślinna Parku jest stosunkowo mało przekształcona, co w dużej mierze zabezpiecza ją przed inwazją obcych gatunków.