glpk

Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ustanowiły dzień 2 lutego Światowym Dniem Mokradeł. Tereny podmokłe w środowisku przyrodniczym pełnią bardzo ważne funkcje ekologiczne, istotne nie tylko dla fauny i flory, ale i dla człowieka. Wspierają walkę ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego to najstarsza światowa konwencja poświęcona ochronie środowiska przyrodniczego. Podpisana została 2 lutego 1971 r. w irańskim mieście Ramsar, od którego wzięła się jej potoczna nazwa. Celem konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł.

Dotychczas Konwencję Ramsarską podpisało 170 państw, które łącznie wyznaczyły ponad 2300 obszarów pokrywających blisko 250 mln ha. W Polsce wyznaczonych jest 19 obszarów Ramsar, w tym sześć parków narodowych, pięć obszarów jeziornych, torfowiska karpackie i karkonoskie, dwa kompleksy stawów rybnych i ujście Wisły.

W celu udostępnienia nauczycielom narzędzi wspomagających nauczanie w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała materiały dydaktyczne dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych w tym zakresie. Materiały te składają się na dwa scenariusze lekcji oraz jedną prezentację multimedialną o charakterze edukacyjnym.

Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne elementem wdrażania Konwencji Ramsarskiej w obszarze podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości mokradeł, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na temat realizacji Konwencji Ramsarskiej w Polsce

Informacja o najnowszych obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu w Polsce

 

Publikacje konwencji Ramsarskiej
Zarządzanie obszarami wodno-błotnymi

Przydatne strony
Oficjalna strona Konwencji Ramsarskiej