Jezioro Gopło

Gospodarka rybacka na Gople

Rybołówstwo pełniło ważną funkcję gospodarczą w Kruszwicy. Pierwsze odłowy ryb na Gople zanotowane zostały ok. 5 tysięcy lat temu. Przez wiele lat, w okresie międzywojennym Gopło użytkowane było przez dzierżawcę kruszwiczanina Pawła Ryczka, który staropolską gościnnością przyjmował turystów pod Mysią Wieżą. Człowiek ten ocalił od utonięcia 30 osób, w śród nich było 12 ginących pod lodem rybaków. 1 listopada 1934 roku utworzono państwowe Gospodarstwo Rybackie „Gopło”. Pierwszym kierownikiem Gospodarstwa Rybackiego był Bolesław Lenkiewicz, w 1940 roku na stanowisko kierownika wyznaczono Niemca Richarda Hansa Jägera, który surowo karał nielegalne wędkowanie i kłusownictwo. Nazwa "gospodarstwo" przyjęta została jeszcze z czasów przedwojennych: Gospodarstwo Rybackie Gopło sp. z o.o. w Kruszwicy, gdzie na Prezesa Zarządu wybrano mgr inż Tadeusza Tondryka. Dziś dowództwo nad rybakami obejmuje Grzegorz Kubiak. Na Gople utworzono obwód rybacki jeziora „na rzece Noteci Wschodniej Nr 1 obejmujący obszar wód płynących rzeki Noteci wschodniej od mostu drogowego na trasie Przewóz-Skulsk do jej ujścia do jez. Gopło i Noteci Wschodniej do jej ujścia do jeziora Szarlej-Łojewo. Do w/w obwodów włącza się również jezioro Łunin i jezioro Gocanowo oraz dopływy z Piotrkowa Kujawskiego, kanał Ostrowo-Gopło z Miradz, z Czołowa, z Radziejowa, kanał Pieranie”. 

Gopło pod względem zarybienia jest jeziorem sandaczowo-leszczowym. Tych ryb występuje w naszym jeziorze najwięcej. Połowy sandacza wynoszą od 2,4kg/ha do 3,2 kg/ha – wymiar ochronny osiąga między 3, a 4 rokiem życia. Przy długości  52 cm jego ciężar wynosi 1 kg. Corocznie Gopło zarybiane jest w ilości 500-600 kg narybku sandacza ze stawów w Gocanowie. Natomiast połowy leszcza mają tendencję spadkową ze względu, na to, iż na tą rybę jest duży zbyt. Przy długości 35 cm osiąga 0,5 kg.

Jedną z największych bolączek była i jest degradacja biologiczna jeziora Gopło poprzez zanieczyszczenia.