Jezioro Gopło

GOSPODARKA RYBACKA NA GOPLE

Rybołówstwo pełniło ważną funkcję gospodarczą w Kruszwicy. Pierwsze odłowy ryb na Gople zanotowane zostały ok. 5 tysięcy lat temu. Przez wiele lat, w okresie międzywojennym Gopło użytkowane było przez dzierżawcę kruszwiczanina Pawła Ryczka, który staropolską gościnnością przyjmował turystów pod Mysią Wieżą. Człowiek ten ocalił od utonięcia 30 osób, wśród nich było 12 ginących pod lodem rybaków. 1 listopada 1934 roku utworzono państwowe Gospodarstwo Rybackie „Gopło”. Pierwszym kierownikiem Gospodarstwa Rybackiego był Bolesław Lenkiewicz, w 1940 roku na stanowisko kierownika wyznaczono Niemca Richarda Hansa Jägera, który surowo karał nielegalne wędkowanie i kłusownictwo. Nazwa "gospodarstwo" przyjęta została jeszcze z czasów przedwojennych: Gospodarstwo Rybackie Gopło sp. z o.o. w Kruszwicy, gdzie na Prezesa Zarządu wybrano mgr inż. Tadeusza Tondryka. Dziś dowództwo nad rybakami obejmuje Grzegorz Kubiak. 

Na Gople utworzono obwód rybacki jeziora „na rzece Noteci Wschodniej Nr 1 obejmujący obszar wód płynących rzeki Noteci wschodniej od mostu drogowego na trasie Przewóz-Skulsk do jej ujścia do jez. Gopło i Noteci Wschodniej do jej ujścia do jeziora Szarlej-Łojewo. Do w/w obwodów włącza się również jezioro Łunin i jezioro Gocanowo oraz dopływy z Piotrkowa Kujawskiego, kanał Ostrowo-Gopło z Miradz, z Czołowa, z Radziejowa, kanał Pieranie”. 

Gopło pod względem zarybienia jest jeziorem sandaczowo-leszczowym. Tych ryb występuje w naszym jeziorze najwięcej. Połowy sandacza wynoszą od 2,4kg/ha do 3,2 kg/ha – wymiar ochronny osiąga między 3, a 4 rokiem życia. Przy długości 52 cm jego ciężar wynosi 1 kg. Corocznie Gopło zarybiane jest w ilości 500-600 kg narybku sandacza ze stawów w Gocanowie. Natomiast połowy leszcza mają tendencję spadkową ze względu, na to, iż na tą rybę jest duży zbyt. Przy długości 35 cm osiąga 0,5 kg.

W Gospodarstwie Rybackim „Gopło” znajdującym się przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy, można zakupić pozwolenia wędkarskie - tel. (52) 35-15-416. 

Należy wspomnieć, że wybrane obszary rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia” są udostępnione do amatorskiego połowu ryb i rybactwa. 

Obszary i zasady połowu można znaleźć w ZARZĄDZENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia”

 

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Plan ochrony rezerwatu - miejsca połowu ryb406 kB